KI MIT TUD?
 
Mátot-Mászéj
1. Mit jelent az a szó: neder?
2. Mivel fejeződik be Bileám próféta története?

3. Kiknek a fiai kértek legelőt jószágaiknak Mózestől, és mi volt Mózes feltétele?

4. Ki volt a két férfi, aki felosztotta az országot?
5. Hány menedék várost jelöltek ki?
6. Celefhád lányai kihez mentek férjhez?
* * *

Az alábbiakban közöljük a Gut Sábesz 40. számában közölt kérdések helyes válaszait:

1. Teljesen vörös legyen, hibátlan legyen, még ne érje járom.
2. Kádesben.
3. Nem szóltak, hanem Mózes sújtott a sziklára.
4. Meghalt Áron.
5. Nem.

Megjelent: Gut Sábesz 1. évfolyam 43. szám – 2014. július 31.