Két fronton a zsidóságért…

Beszélgetés Izrael főrabbijával az antiszemitzmusról és a zsidó reneszánszról

Idén chanukakor, Yonah Metzger Izrael államának jelenlegi askenáz főrabbija volt a a magyar zsidók vendége. A főrabbi találkozott a helyi közösségek és szervezetek vezetőivel, járt a Pesti Jesivában, találkozott a Zsidó Tudományok Szabadegyetemének hallgatóival, több közéleti személyiségnél, politikusnál is járt és együtt ünnepelt a Nyugati téren közel ezer ünneplővel. Lapunk tudósító egy rövid riportot készített vele.

Főrabbi úr! A sajtót és a híreket figyelve, Ön elég sokat utazik a világban, sok zsidó közösséget meglátogat, hogyan látja a jelenlegi európai zsidóság helyzetét?

Y. M.: Ma a világon általában, és kifejezetten az európai országokban, látszólag két ellentétes és ugyanakkor párhuzamos folyamat játszódik le. Minél több országban észlelhető az antiszemitizmus felerősödésének egy egészen új formája, és véleményem szerint veszélyes megfogalmazódása. Ma zsidó ellenesség nagyon erősen mosódik össze az Izrael ellenességgel. Ennek az új irányzatnak a veszélye felmérhetetlen, és borzasztó óvatosnak kell lennünk. Ezzel együtt, egyre több helyen érezhető a zsidó élet újjáéledése. Egyre többen keresik gyökereiket, és találnak vissza a hagyományokhoz. Ebben a két jelenségben, nekünk rabbiknak, egyaránt felelőségünk párhuzamosan fellépni. A zsidó élet megerősítése és az antiszemitizmus elleni harc egyaránt feladatunk. Én magam is egyszerre két fronton az egyik oldalról a hazai és külföldi zsidó életet erősítve, a másik oldalról pedig a fenyegető antiszemitizmusra a figyelmet felhívva harcolok.

Miben lehet az antiszemitizmus ellen fellépni?

 

Ez ellen a veszély ellen, egyszerre többet kell tennünk. Elöszőr is folyamatosan emlékeztetnünk kell az európai társadalmat és kifejezetten a vezetői réteget arra a szörnyűségre, amelynek például Magyarországon éppen idén állítunk hatvan éves emléket. Figyelmeztetnünk kell őket, hogy az Izraellel szembeni politikájuknak és nyilatkozataiknak legnagyobb hatása saját országuk zsidó ellenes hangulatára van hatással. A másik front az antiszemitizmus elleni harcban, sokkal személyesebb az egyszerű ember szintjén tett lépések. Nekünk zsidóknak rá kell ébrednünk, hogy abból lesz antiszemita, aki nem ismeri valójában a zsidókat és a zsidóságot, és így bármit el képes hinni róla. Az a filozófia, hogy ha majd meghúzzuk magunkat, akkor semmi baj nem fog történi már egyszer nem vált be. A zsidóság büszke felválalásával, a zsidó értékek széleskörű közvetítésével tudjuk az emberekben a leginkább eloszlatni a tévhiteket.

Mit gondol, van ma Magyarországon antiszemitizmus?

Sajnos kevés olyan hely van ma a világon, ahol nincs antiszemitizmus. Én rövid itt tartózkodásom alatt nem éreztem antiszemitizmust, sőt kifejezetten meghatónak találtam azt, ahogy a Parlamentben vagy a Nyugati téren a chanukai gyertyákat meggyújtottuk. Természetesen ez alatt a pár nap alatt nem lehet ezt a kérdést objektíven felmérni.

Mit gondol a magyar zsidó reneszánszról? Létezik ilyen?

A magyarországi zsidóságnak több mint ezeréves történelme és gyökerei vannak az Önök országában. Magyar földön éltek és működtek világhírű rabbik, zsidó írók és költők. Én magam is büszke vagyok feleségem családjának felmenőire, akik ebben a gyönyörű országban éltek. Ez a nagymúltú zsidó közösség ma tovább virágzik és reneszánszát éli. Reményeim szerint visszatér majd hajdani fénykora ennek a különleges közösségnek.

Mit tapasztalt ebből a reneszászból?

Rövid hanukai látogatásom során a magyar zsidó közösségek újjáéledésének, voltam tanúja. Találkoztam a Pesti Jesiva diákjaival, és előadást is tartottam nekik. Ez az egyetlenJesiva (talmud-iskola) ma Magyarországon, abban az országban, melyben a II. Világháború előtt több száz hasonlóműködött,ahol rabbik és tanítványok ezrei mélyültek el tanulmányaikban. S íme, újra megalakult egy jesiva, melyből a jövő nemzedék magyar és külhoni rabbijai kerülnek ki. Előadást tartottam továbbá a Zsidó Tudományok Szabadegyetemének hallgatói előtt, arra buzdítván őket, hogy továbbra is merüljenek el a zsidó tudományok klasszikus forrásaiban, a Bibliában, a Talmudban, a zsidó filozófiában, és legyenek a Magyar Köztársaság büszke polgárai.

Boldogan voltam Oberlander Báruch rabbinak, a közösség rabbijának vendége. Oberlander rabbi különös odaadással dolgozik a zsidó közösségért és felelősséget érez az egész magyar zsidóság iránt. Rokonszenves ember, és nagy tudású vezető, aki a Tórát annak autentikus formájában tanítja. Békével és szeretettel teszi mindezt, ahogy az Írás mondja (Példabeszédek 3:17): „Útjai kedves utak, és minden ösvénye békesség.”

Szívemből kívánok áldást, hogy Isten vezesse sikerrel és áldja meg a magyar zsidóság vezetőinek munkáját.

Steiner András
 

Megjelent: Egység Magazin 14. évfolyam 54. szám – 2014. augusztus 3.