Kérdés – felelet

1. Ki az a zsidó királyné, aki részt vett egy antiszemita népirtás megakadályozására szervezett mentőakcióban?

2. Melyik az az előbbi királynéról elnevezett bibliai könyv, amelyet az egyik ünnepen kétszer felolvasnak a zsinagógákban?

3. Ki volt a nagy Írástudó, aki a maga korában megmentette a zsidóságot a vegyes házassággal járó elkallódás veszélyétől?

4. Milyen eszközöket használt ez a bölcs nemes célja elérésére?

5. Hogy hívták az előző kérdésben szereplő mesterrel szorosan együttműködő zsidó pasát, és mi volt a feladata?

6. Kik voltak azok, akiket a zsidó történelem “az oroszlán betérői” néven ismer, és miért nevezték így őket?

7. Melyik az a hónap a zsidó naptárban, amelyiket időnként megdupláznak, és miért éppen ez a hónap?

8. Peszách előtt mennyi idővel kell elkezdeni az ünnepre való felkészülést, és egy kompetens rabbihoz fordulni a kérdéseinkkel?

9. Mi volt a “chászid”, “chaszidizmus” kifejezések eredeti értelme, mielőtt a Báál Sém Tov megalapította újkori chászid mozgalmát?

10. Hol volt Salamon király déli kikötője, és hová indultak innen hajói, hogy aranyat hozzanak? (Tüntesd fel a forrást!)

11. Kinek a nevéhez fűződik az első ismert imakönyv?

12. Hányféle Káddis létezik, és melyik a legismertebb?

13. Ki volt az a két nem zsidó király, akinek álmát egy-egy zsidó bölcs fejtette meg?

14. Ki volt a két zsidó bölcs?

15. Ki írta A tévelygők útmutatóját?

Az alábbiakban közöljük a helyes válaszokat az Egység 18. számában megjelent kérdésekre. A helyes megfejtők közül könyvjutalmat nyertek:

Dr. Kálmán János

Oláh János, Oroszlány

Ruzsa László, Debrecen

A könyveket postán elküldtük.

A helyes válaszok:

1. A péntek esti gyertyagyújtás, a családi tisztaság törvényeinek betartása (mikve)és a chálá levétele a tésztából. 2. Dániel, valamint Chánánjá, Misáél és Ázárjá Nabukodonozor udvarában (Dániel 1:8-16.). 3. Az említett Chánánjá, Misáél és Ázárjá (Dániel 3:8-23.). 4.“Aki egy lelket megment, olyan, mint aki az egész világot mentette meg.” (Szánhedrin 37a.).5. Maimonides, a Rámbám (Rabbi Mose ben Májmun). 6. Don Jicchak Abarbanel. 7. A chaszidizmus legfőbb ismérve a zsidóság feltétel nélküli szeretete (áhávát Jiszráél). Ezt és a zsidóság tanainak terjesztését követeli híveitől. 8. A mikve (rituális fürdő), a zsidó iskola (chéder és jesivá) és a zsinagóga. 9. Az első: “Hiszem teljes hittel, hogy a Teremtő, áldassék a neve, teremtője és vezére minden teremtménynek, és egyedül ő alkotott, alkot és fog alkotni minden lényt.” Az utolsó: “Hiszem teljes hittel, hogy bekövetkezik a halottak feltámadása, amikor akarja a Teremtő, áldassék a neve örökkön-örökké!” 10. Illés próféta (2Krónikák 21:12-15.). 11. Bár Kochbá és Jehudá, a fejedelem. 12. Veje volt elődjének. 13.Az elhunyt lubavicsi rebbe elődje volt rabbi Snéur Zálmán (az “Öreg Rebbe”), rabbi Dov Ber (a “Középső Rebbe”), rabbi Menachem Mendel (Cemách Cedek), rabbi Smuél (Máhárás), rabbi Sálom Dov Ber (Rásáb), rabbi Joszéf Jicchák (Rájjác).

Megjelent: Egység Magazin 5. évfolyam 20. szám – 2014. július 29.