Kérdés – Felelet

1. Nevezz meg három magyar zsidó rabbi nagyságot, akik az elmúlt 150 évben nyomták rá bélyegüket a magyar zsidóság szellemi életére.

2. Nevezz meg három neves orosz zsidó írót, akik a sztálinista terror áldozatául estek a “tisztogatás” éveiben.

3. Nevezz meg három neves magyar írót/költőt (nem-zsidót), akik műveikben zsidó témákat érintettek, zsidó motívumokat használtak fel.

4. Nevezz meg egy apokrif könyvet, amely, úgymond, Chánuká előtörténetét beszéli el.

5. Ki a hőse ennek a könyvnek?

6. Ki volt az a zsidó patrióta aki a Makkabeusok felkelését kirobbantotta?

7. Mi volt a felkelés közvetlen kiváltó oka?

8. Nevezd meg azt a hadvezért, aki a szír-görög hadakat több ízben legyőzte és a Szentélyt megtisztította az ellenségtől?

9. Mi volt az a csoda, amire Chánuká ünnepe alapul?
10. Miért mondunk Chánukákor Hálél imát (és miért nem mondunk Purimkor)?

Azok között, akik a helyes megfejtést 1997. július 15-ig beküldik, jutalomként egy fél éves Gut Sábesz előfizetést sorsolunk ki. Jó és eredményes munkát kivánunk.

* * *

Az alábbiakban közöljük a helyes válaszokat az Egység 27. számában közölt kérdésekre. A helyes megfejtők könyvjutalmakat nyertek:

– Nemes Zoltán

– Dr. Róth Árpádné

A helyes válaszok:

1. A Hajlék felavatása, az oltár felavatása és a kohaniták felavatása. 2. A Makabbi szónak két jelentése van héberül: a Mákevet pörölyt jelent míg a Makabi szó rövidítés is: a Mi Kámochá Böélim Hásém (Ki olyan az istenek között mint te) rövidítése. 3. Hat strófából áll (melyek első betűi a szerző – Mordecháj – nevét adják). 4. A Purim és a Jom Kippur. 5. Az izraelin a “Nész gádol hájá pó” (nagy csoda volt itt) szavak kezdőbetűi állnak; míg a magyar, illetve külföldi pörgettyükön P betű helyett S szerepel, vagyis nem pó (itt), hanem sám (ott).7. Jehudit az apokrif irodalom egyik gyönyszeme, mely egy hős zsidó nőnek – Jehuditnak, a főpap lányának – a történetét írja le, aki életét kockáztatva megölte az ellenséges hadvezért és ezzel nagy veszélytől mentette meg a zsidó népet.

Megjelent: Egység Magazin 7. évfolyam 29. szám – 2014. július 30.