Kérdés – Felelet

1. Három chánukát (felavatást) említ a Biblia. Tudod – melyik ez a három?

2. Mit jelent az hogy Makabi? ha ez rövidítés – minek a rövidítése?

3. Hány strófából áll a Máoz Cur?

4. Melyik két ünnep az, amely – a Talmud szerint – mindig érvényben marad?

5. Mi a különbség az izraeli és a magyarországi pörgettyű (trenderli) között?

5. Miért szokás Chánukákor olajban sült ételeket enni?
6. Ki volt Jehudit és milyen hőstettet vitt véghez?

Azok között, akik a helyes megfejtést 1997. január 15-ig beküldik, jutalomként egy fél éves Gut Sábesz előfizetést sorsolunk ki. Jó és eredményes munkát kivánunk.

A helyes válaszok

Az alábbiakban közöljük a helyes válaszokat az Egység 26. számában közölt kérdésekre:

1. Három részből. 2. Próféták és (szent) Iratok (Tórá, Neviim, Ktuvim). 3. Az első része. 4. A Teremtés Könyve, A Kivonulás Könyve, A kohaniták Könyve, a Pusztai Vándorlás könyve, a Tóra Ismétlésének könyve. 5. Brésit, Smot, Vájikrá, Bámidbár, Dvárim, illetve Genezis, Exodus, Leviticus, Numeri és Deuteronomium. 6. 53 szakaszból. 7. Hat szakasz. 8.Noách (Noé) , Sára, Jitró, Korách, Bálák, Pinchász. 9. 3-3.: Sára Kórách és Pinchász voltak zsidók. 10. Chumás. 11. A Tíz parancsolat. 12. A Smá Jiszráél. 13. 613 parancsolatot. 14. A legjelentősebb személyek a Chumásban, a három ősatya, Ábrahám, Izsák és Jáákob, valamint Mózes és Áron. 15. A brit birodalom magyar származású főrabbija volt 1913-1946 között.

Megjelent: Egység Magazin 7. évfolyam 27. szám – 2014. július 29.