Ungvárra érkezett a CEDEK Iz­raelita Szeretetszolgálat adomá­nya a Karitatív Tanács idei ado­mány­gyűjtő akciójának első ál­lomásaként.

A Karitatív Tanács kezdeményezésére tavaly az EMIH nagy mennyiségű gyógyszert és gyógyászati segédeszközt adományozott kárpátaljai magyaroknak. A szervezet idei akciója két részre oszlik: elsőként a tagszervezetek pénzt gyűjtöttek kárpátaljai társszervezeteik számára. Ennek keretében CEDEK szeretetszolgálat 700 ezer forintot gyűjtött össze, amivel az ungvári zsidó közösség rászorulóit és a helyi lubavicsi rabbi, Menáchem Mendel Wilhelm munkáját támogatták.

Az akció második részére májusban kerül sor, amikor a Karitatív Tanács adománykonvoja elindul Kárpátaljára és a Kárpátokon túlra, hogy az ott élő magyaroknak tartós élelmiszert és gyógyászati eszközöket vigyenek.  Az EMIH idén is gyógyszert, gyógyászati segédeszközöket és kórházi felszerelést adományoz.

A pénzadomány felhasználásáról Mendel Wilhelm rabbit kér­deztük. Wilhelm rabbi és felesége rendszeresen osztanak adományokat a kárpátaljai zsidóknak.

– Pár hete megérkezett Önökhöz az EMIH adománya. Hogyan sikerült felhasználni az összeget?

A környék zsidósága nevé­ben szívből mondok Önöknek kö­szönetet. Közösségük fontos ado­mánya éppen a legjobbkor ér­kezett meg hozzánk, mind Kárpátalja gazdasági helyzete miatt, mind pedig amiatt, mert éppen peszách ünnepe előtt voltunk, és ebben az időszakban gondot fordítunk arra, hogy minden zsidónak legyen mivel ünnepelnie, és teljesítenie a maceszevés micváját.

– Mire futotta a közösség adományából?

Chábád sliáchként feladatunk gondoskodni minden zsidó szellemi és ezzel együtt testi táplálékáról. A környéken élő zsidók peszáchra kóser élelmiszereket kaptak tőlünk, kóser baromfihúst és halat, bort, szőlőlét, cukrot, sót, tejet, és sok mást.

– Milyen a zsidó élet Ungváron?

Feleségemmel, Szárával – él­jen sokáig – és nyolc gyerekünk­kel lakunk ebben a városban közel négy éve. Hála Istennek jó kapcsolatot építettünk ki a kárpátaljai városok zsidó lakosságával, akik közül a legtöbben nagyon szeretnének a zsidóság igazi örökségéhez csatlakozni és visszatérni a gyökereikhez.

Megszakítás