A Német Birodalomban, Günzburgban 110 esztendeje született, és 43 éve brazliai számüzetésében, Bertiogában 68 éves korában meghalt Josef Rudolf Mengele foglalkozásáról tárgyilagosan azt lehetne mondani, hogy kísérletező hadorvos, antropológus volt. A nácizmust, a származásuk miatt a második világháború alatt deportáltak tragikus sorsát jól ismerők számára azonban ő volt a halál angyala. A zsidókon, cigányokon, ikreken, törpenövésűeken, és különböző krónikus betegségekben szenvedőkön kísérletező emberi mivoltából rezzenéstelen arccal kivetkező fasiszta, az Auschwitzba és a környezői koncentrációs táborokba érkező munkaképteleneket, időseket és gyermekeket könyörtelenül gázba küldő fenevad volt ő valójában. Gyalázatos működéséről elsők között adott hírt, közvetlenül a második világháború befejezését követően dr. Nyiszli Mikós – aki Nagyváradon élt – Mengele boncolóorvosa voltam című könyvében, amelyet megszámlálhatatlanul sok kiadvány követett világszerte, de a magyar orvosfogoly művét mindenütt alapdokumentumnak tekintették, és számos nyelvre le is fordították.

Ezek sorában is kiemelkedő David G. Marwell amerikai történész, a New York-i Zsidó Örökség Múzeumának egykori igazgatójának a napokban az EMIH – Magyar Zsidó Szövetség újonnan alapított, Könyv Népe Kiadó gondozásában megjelent A halál angyalának leleplezése című, vaskos kötet, amelyet a Zsilip zsinagógában mutattak be. (A magyar kiadás a 2020-ban az Amerikában megjelent mű fordítása.) A szerző korábban az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumának Különleges Nyomozó Hivatalát vezette, melynek feladata az volt, hogy segítse büntetőeljárás megindítását náci háborús bűnösök, köztük Klaus Barbie, a lyoni hóhér és Josef Mengele ellen. (Az előbbi esetben tevékenységük eredményre vezetett, Josef Mengele azonban eredményesen bujkált Dél-Amerikában a felelősségre vonás elől.)

David G. Marwell-lel a könyve magyarországi megjelenése alkalmából Köves Slomó, az EMIH vezető rabbija beszélgetett, aki maga is történész lévén a zsidóság sorsának, üldöztetésének, és üldöztetésüknek avatott szakembere. Josef Mengele nem egy a számos náci tömeggyilkos közül, hanem a 25 legismertebbeknek, s egyúttal leggyűlöltebbeknek az egyike. Az amerikai történész emlékeztetett rá, hogy a jómódú, bajor családból származó, két PhD-fokozattal is rendelkező Josef Mengele kiváló eredményeket és ismertséget érhetett volna el, ha tudását nem a náci gépezet szolgálatába állítja, s a tudományosság álőrve alatt nem szadista módon végrehajtott emberkísérleteket végez a haláltáborok rabjain. Mindezt egyetlen aljas cél érdekében, az “árja faj” tökéletesítésére hivatkozva tette. Így vált a gonoszság mértékegységévé.

Máig érthetetlen, hogy hol a saját, hol álneveken élő tömeggyilkost soha nem érte utol az igazságszolgáltatás. Pedig, ahogy David G. Marwell is megemlítette könyvében, s a Zsilipben vele folytatott beszélgetésen is, az izraeli titkosszolgálat, a Moszad is közvetlen a nyomában volt. Sőt a Magyarországról elszármazott Stammer családdal egy braziliai farmon együtt is élt. (Kölcsönösen gyűlölték egymást!) Az élet keserű “játéka”, hogy a halál angyala csontjait 2016-ban a brazil orvostudományra hagyományozták, s így ma maradványain a Sao Paolo-i Egyetem medikusai végezhetnek antropológiai vizsgálatokat.

A Josef Mengele környezetében élők szerint elmagányosodottan halt meg az elállatosodott, kegyetlen orvos.  Egyetlen fia, Rolf évtizedek múltán látogatta meg apját Brazíliában, kizárólag abból a célból, hogy számon kérje rajta gaztetteit. Annak a halála után évekkel elmondta az újságíróknak, hogy szeretett volna egy emberi reakciót kicsikarni a hírhedt szörnyetegből, de az a megbánás legkisebb jelét sem mutatta. Az 1979-ben meghalt Josef Mengelével az agyvérzés végzett. Braziliában a tengerben úszkált, amikor a gutaütés érte. Az évekkel később lefolytatott exhumálás, amelyben David G. Marwell is részt vett, bár a jelenlegi korszerű vizsgáló módszerek még álltak rendelkezésre, kétséget kizáróan bebizonyította, hogy a tetem a náci tömeggyilkosé.

Érdemes idézni az amerikai történész könyvéből, egy részletet, amely jól példázza a hírhedt orvos aljas ténykedését:  “Döbbenetes volt, amikor találtunk egy feljegyzést arról, hogy egy 12 éves fiú fejét küldte laboratóriumba. A gyermek egy súlyos, a száj nyálkahártyáját megtámadó fertőző betegségben szenvedett, amely Auschwitzban is megjelent. Mengele állítólag megtalálta a sikeres gyógymódot, ami több fogolynál bevált, de aztán nem habozott ugyanezeket az embereket gázkamrába küldeni. Nem misztifikálnám túl az ő személyét, úgy tekintek rá, mint egy emberre, aki különösen gonosz volt.” 

„A szerzővel évek óta együttműködünk, történelmi és muzeológiai tanácsadóként segíti a Sorsok Házába tervezett kiállítás, az Éc Hájim – Az Élet Fája megvalósulását“ – mondta Köves Slomó. Egyébként a 2021-ben alapított a Könyv Népe Kiadó vezetésével decembertől Dési Péter újságírót, a nagy múltú Minerva Kiadó tulajdonos-ügyvezetőjét bízták meg.