Tu beávkor, azaz áv hónap 15-én, valamint jom kipurkor, az engesztelés napján Jeruzsálem lányai egymástól kölcsönöztek fehér ruhákat, és azokba öltözve mentek ki a szőlőskertekbe táncolni a még nem házas férfiak szeme láttára.

Mielőtt ezeket a ruhákat magukra öltötték, meg kellett merülniük a mikvében (rituális fürdő). Az ünnepségek fontos eleme az, hogy kölcsönözték a ruhákat, hogy mindazoknak, akik nem rendelkeztek saját fehér ruhával, ne kelljen szégyenkezniük mások előtt, hogy kölcsönzött ruhákban jártak. Fontos kiemelni, hogy ezek a fiatalok igen magas spirituális szinten éltek a világ legszentebb városában, Jeruzsálemben, és a Szentély számukra mindennapi valóság volt, nyílt csodákat láttak, ezért ők megengedhették maguknak ezt a fajta – más körülmények között tiltott – táncot még az év legszentebb napján is.

Jom kipur és tu beáv napja ugyanis a párválasztás napja volt Jeruzsálemben, a Szentélyek idejében. Ez a két nap ugyanis az Isten és a zsidó nép közti „eljegyzés” és „esküvő” napja is egyben. Jom kipurkor, azon a napon, melyen a Mózes megkapta a második pár kőtáblát, beteljesítve ezzel a Szináj-hegyen kötött szövetséget. Ez a nap az Istennel való eljegyzés napja.

Áv hónap 15. napja, mely a Szentély pusztulásának gyásznapja utáni újjászületést képviseli, azt a napot is ünnepli egyben, amikor a Messiás eljövetelével elérkezik majd a végső megváltás, és érvénybe lép a jom kipuri „eljegyzést” követő, örök időkre szóló „esküvő”.

A Talmud leírja, hogyan mentek ki Jeruzsálem leányai a szőlőlugasokba, hogy ott táncoljanak, és mindazok, akiknek még nem volt felesége, odamehettek, és választhattak közülük feleséget maguknak. A Talmud (Táánit 31a) a lányok csoportjairól is szól, és arról, hogy hogyan hívták a leendő vőlegényeiket:

Mit mondtak a szép lányok? – Keressétek a szépséget, mert a nő a szépségéért van.

Mit mondtak azok, akik előkelő házból származtak? – Nézzétek, milyen a család, mert a nő a gyermekekért van.

Mit mondtak a csúnyák? – Döntsetek az Ég kedvéért, amennyiben ékszerekkel díszítetek ki minket.

 

A Rebbe mindezeket úgy magyarázza, hogy az Örökkévaló és az Ő népe közötti házasságban a menyasszonyok mindhárom csoportja szerepel. Izrael népének lelkei között vannak gyönyörű lelkek, előkelő leszármazási vonallal rendelkező lelkek és csúnyák is, és e három kategória mindegyike hozzáad valamit az egész nép jellegéhez és az Örökkévalóval való különleges kapcsolatunkhoz.

 

zsido.com

Forrás: chabad.org