Ismét egyetemi padban
 

Élménybeszámoló a JesiVAkáció 2000-ről

A Chábád Lubavics Egyesület évek óta megtisztel azzal, hogy az Egység című zsidó lapot rendszeresen elküldi a címemre (köszönet érte). A lapból értesültem arról, hogy a Pesti Jesiva az idén nyáron is meghirdette a JesiVAkáció – Zsidó nyári szabadegyetem két hetes intenzív tanulási programot. Régi vágyam teljesült azzal, hogy felvételi vizsga és korhatár nélkül ismét egyetemi padba ülhetem, mivel a részvételnek csupán egyetlen feltétele volt: a zsidó származás.

– Neveltetésem során soha nem kapott erőteljes hangsúlyt a zsidó identitás, bár Sára édesanyám sokszor mesélt gyermekkoráról, szülei hitéletéről, szokásairól, a hagyományokról, szülőfalujának nagy létszámú, szegény zsidó közösségéről, megrendítően szép és szomorú történetekről, a közösség világhírűvé vált szülöttéről a Nobel díjas Elie Wieselről. A falu neve: Máramarossziget, ahol a zsidók összetartó sorsközösségben, viszonylagos nyugalomban éltek a második világháború kitöréséig. Zavartalanul gyakorolhatták vallásukat, imaházakat építettek (szefárdit és askenázit) és imádkoztak, sok gyereket neveltek, Isten ajándékaként fogadva ünnepeltek és gyászoltak, tisztelték a szombat szentségét, Istent dicsőítették és örültek egymásnak. Amiről édesanyám mesélt az egy chászid zsidó közösség volt. Sajnos és tragikus, hogy csak volt mert 1944-ben egyetlen zsidó fiú kivételével – aki a közeli erdőbe menekült és megmenekült – mindenkit elhurcoltak és deportáltak. Tehát chászid zsidókról, filozófiáról szívbemarkoló zenéről, gyönyörű dalszövegekről táncról ugyan hallottam gyermekkoromban, de hogy ez nem egy múltbéli emlék, egy mese arról csupán sok-sok évvel később 1990-ben győződhettem meg – személyesen akkor találkoztam először egy nagyon fiatal lubavicsi küldöttel, Oberlander Baruch rabbival. Tíz évvel később 2000. júliusában (a JesiVAkáció hallgatójaként) a szeminárium vezetőjeként és fáradhatatlan előadójaként találkoztam vele újra.

Mély benyomást tett rám a karizmatikus szellemi vezető, aki a semmiből indította a Pesti Jesivát, és töretlen hittel és kitartással lépésről lépésre építi fel őseink hagyományainak megfelelően és hitelesen a közösséget. Ennek az építkezésnek egyik fontos pillére lett a JesiVAkáció nyári tanulóprogram, amely remélhetőleg hagyományteremtő módon az elkövetkező években is megrendezésre kerül, hogy minél többen részesei legyenek egy izgalmas felfedezésnek, a zsidó lét kérdéseiről való együtt gondolkodásnak, a hagyományok továbbörökítésének és mindannak, ami hozzásegít a zsidó indentitás megtartásához, elmélyítéséhez.

Számomra rendkívüli élményt nyújtottak a program tanmenetén kívül a kötetlen beszélgetések, ahol mindenki szégyenkezés nélkül lehetett beavatatlan, tájékozatlan hiányos vagy tévismeretekkel rendelkező is. Minden témakörben (Chászid filozófia, Talmud, Kabbala, Majmonidész) sokféle eltérő ismeret és vélemény jelenítődött meg, de a tisztázó beszélgetések (Ask the rabbi) segítettek a helyére tenni azokat. A délutáni programon résztvevő hallgatókat, Köves Slomo rabbijelölt vezette be a Talmud és a Kabbala világába. Színes érdekes előadásainak, lelkesedésének, kiváló felkészültségének köszönhetően az esti órákban is érdeklődéssel hallgattuk magyarázatait.

A szeminárium része volt a héber olvasás elsajátítása alapszinten, és rövid idő alatt sikerült bibliai és imakönyveket elolvasni, megtanulni és értelmezni mindazoknak akik részt vettek a nyelvórákon. Ez Naftali Marrus rabbijelölt és kántor nagyszerű pedagógiai módszerének volt köszönhető.

– Az hogy két héten keresztül napi tíz órán át foglalkoztunk a zsidó lét kérdéseivel, a végső legmagasabbrendű igazság (Isten igazsága) keresésével, valamint együtt köszöntöttük a Sábátot a Pesti Jesivával, többszáz vendéggel együtt, a hallgatók többségét közel vitte ahhoz, hogy jobban megértse a hagyományok folytatásának, az ősök tiszteletének szükségességét és a zsidó közösséghez való tartozás fontosságát.

Szeretném megköszönni mindazoknak, akik szervező munkával, jegyzetek készítésével előadásaikkal, anyagi támogatásaikkal a program teljes ideje alatt kóser koszt (ebéd, vacsora, üdítő, kávé, tea, gyümölcs, sütemény) biztosításával lehetővé tették, hogy egy nagyszerűvakáció részesei lehessünk.

Lukács Zsuzsanna