A leköszönő kormány védelmi minisztere, Náftáli Bennett ösztönzésére a katonaság országos programot indított, hogy biztosítsák: az idősek kapnak élelmet, egészségügyi felszerelést és egyéb segítséget is, míg – saját érdekükben –  nem hagyhatják el otthonaikat.

„A Cáhál [Izraeli Védelmi Erők] és a Védelmi Minisztérium felelősséget vállal Izrael Állam népességének idősebb tagjaiért” – jelentette ki Bennett. – „A koronavírus sokkal többet árt az idősebb generációknak, mint a fiatalabbaknak. Így aztán leginkább az időseket és a kockázati csoportban levőket kell védenünk a nemzeti program keretében. Ezért a Polgári Védelem, a hadsereg, valamint a védelmi rendszer teljességgel elkötelezett a feladat végrehajtása mellett.”

A hadsereg más módon is segít a küzdelemben. A „Egyenruhában különlegesen” egység katonái, vagyis a testi, vagy szellemi fogyatékkal élő katonák csapata az Egészségügyi Minisztérium logisztikai központjában végez most nélkülözhetetlen feladatot. Ők nagy gyakorlatot szereztek már korábban a csomagok gyors és pontos összeállításában, így most éjt nappallá téve koronavírus tesztekhez szükséges egységcsomagokat állítanak össze, hogy folyamatos legyen az ellátás a kórházakban, valamint az izraeli mentőszolgálatnál, a Vörös Dávid-csillagnál. Az „Egyenruhában különlegesen” egység sorkatonáira általában jellemző a kitartás, a türelem és a feladatok pontos végrehajtása. Ezért, mondja parancsnokuk, Kobi Málká, igen nagyfokú hatékonysággal képesek elvégezni az órákon át tartó, monoton és állandóan ismétlődő feladatot.

Az „Egyenruhában különlegesen” a világ egyetlen olyan programja, mely testi, vagy szellemi fogyatékkal élőket von be a nemzeti hadseregbe. E fiatalok előtt néhány évvel korábban még nem álltak volna a maihoz hasonló lehetőségek, de a programnak köszönhetően kiteljesedhetnek, erejüket és képességeiket az állam szolgálatába állíthatják. A kétéves önkéntes képzést követően a fiatalokat katonai bázisokon helyezik el szerte az országban, ahol speciális tudásukkal különleges szerepet töltenek be a bázis életében, és fontos feladatokat hajtanak végre. Ezáltal megnő az önbecsülésük, függetlenednek és képessé válnak arra, hogy beilleszkedjenek a társadalomba, valamint munkát találjanak. Természetesen a befogadó katonai bázisok többi katonájára is nagyon jó hatással van az együttélés és a közös munka.

A hadsereg egy másik különleges csoportját a chájálim bodedim, az egyedülálló katonák képezik, akik izraeli család nélkül szolgálják az országukat. E nehéz időkben ők is különleges figyelmet kapnak, élelemmel és szükség esetén pénzzel látják el azokat a katonákat, akik izolációba, vagy karanténba kényszerülnek, és segítik a külföldön élő családjukkal és a hadsereggel való kommunikációt is.

 

zsido.com