HOGY ? HOGY NEM ?

 

“Igazi” megtisztelés

Sokszor a zsinagógában vita folyik arról, hogy kit hányadiknak hívjanak a Tóra elé. Habár ez önmagában helytelen, hiszen az ilyenfajta nézeteltérések nem méltóak a hely szelleméhez, mégis valóban létezik egy fontossági sorrend a felhívások (az “áliják”) között.

A Talmud szerint maga a felhívás sorszáma adja meg annak fontosságát, így a legnagyobb megtiszteltetés a kohént és a lévit követő harmadik álijá (“slisi”). E véleményt követik az askenázi közösségek.

A Kabbala alapján más a sorrend. Mivel a hét felhívott megfelel a hét emocionális szféra spirituális kihatásainak, így a hatodik felhívás (“sisi”) a legfontosabb, mivel az a cádik szintnek felel meg. A további sorrend: a harmadik negyedik, ötödik és a hetedik álijá.

A legtöbb közösségben az aznapi Tóra-olvasás befejezésére való felhívás (általában a hetedik) is nagy megtiszteltetésnek számít.

Rámbám szerint a legjobb az, hogy a tanult emberek engedjék át ezeket a fontosabb felhívásokat másoknak, hogy ezáltal elkerüljék a “sértődéseket és vitákat”. Ez okokból terjedt el a “legkisebb értékű felhívás”, a máftir odaadása a vendégeknek bár-micvá fiúknak stb.

A felolvasás tartalma is meghatározó lehet annak megtisztelő jellegére, mint pl. a Tízparancsolat, a “Nádas-tenger dala” (2Mózes 15.) vagy Jom Kipur Jónás könyve.

J.D.

Megjelent: Gut Sábesz 1. évfolyam 35. szám – 2014. július 30.