Szeptemberben indul az iskolánk

Az elmúlt néhány hónapban sokat fejlődött a Gán Menáchem óvoda. Azok a gyerekek, akik eleinte alig-alig értettek angolul, mára már jelentős alapszókincset sajátítottak el. Megértik a hetiszakaszok jelentőségét, azok tanításait. A gyerekek szinte valamennyi héber betűt felismerik, és néhányan már olvasni is tudnak. Véget ért az első harmadév, és a gyerekek szülei beszámolót kaptak arról, hogyan fejlődtek csemetéik. Az általános iskola 1. osztályára készülő gyerekek letették vizsgáikat.

Elkezdtük szervezni az 1. osztályt, ahol a világi tantárgyak mellett zsidó tantárgyak is lesznek. A zsidó tantárgyakat angol nyelven oktatjuk majd, és számos kiegészítő foglalkozásra is mód nyílik. Következő számunkban beszámolunk majd a részletekről is.

Akik szeretnének többet megtudni az óvodáról és a szeptemberben induló iskoláról, Oberlander Batshevanál érdeklődhetnek, a 268-0183-as telefonszámon.

Gut Sábesz nyomdokain és alapján

ZSIDÓ LAPOK ALAKULNAK VIDÉKEN

Örömmel jelenthetjük egyre növekvő olvasótáborunknak, hogy a Gut Sábesznyomdokain és az abban kinyomtatott anyagot felhasználva – újabb és újabb zsidó hitéleti lapok és Hírlevelek jelennek meg országszerte.

Kezünkben a Miskolci Hitélet, amelynek már két száma látott napvilágot és amely sokrétű – részben a Gut Sábeszből átvett – zsidó anyagot tartalmaz. A lap szerkesztője Braun Benjámin, felelős kiadója Béres József. Az első szám vezércikkét Freund Jenő, az Ortodox Hitközség elnöke, míg a másodikét Béres József írta.

Debrecenben ugyancsak zsidó hitközségi lap jelenik meg havonta. A kiadvány a megújuló zsidó élet aktuális eseményeiről tudósít.

Miskolcon kb. háromszáz, míg Debrecenben több mint ezer zsidó él.

Az Egység és a Gut Sábesz szerkesztősége üdvözli a vidéki kezdeményezéseket, és reméli hogy minél több hitközség lép a kezdeményezők nyomdokaiba.

Lapunk szerkesztősége ismét kéri a vidéki hitközségek valamint zsidó egyesületek, szervezetek vezetőit, küldjék el híreiket, eseményeik ismertetését, hogy azokat – a beérkezés sorrendjében – közölhessük.

Különkiadás az Egyiptomi kivonulásról:

Megjelent a “Góseni Hírlap” legújabb száma

Az Egység mostani számához csatoljuk azt a szenzációs dokumentumot, amelyből pontos képet kap az olvasó a majd negyedfél évezreddel ezelőtti eseményekről. A Góseni Hírlapnak ez az utolsó száma, ami még Egyiptom földjén jelent meg. Holnap már mindenki szabad földön, szabad emberként olvashatja Mózes napiparancsát, a törzsek vezetőinek rendelkezéseit. Átérezheti az esemény súlyát, aki figyelmesen elolvassa a Góseni Hírlapvezércikkét, melynek címe “Ütött az óra”…

Az Egység áprilisi számához csatolt kiadványhoz hasonló még nem jelent meg magyar nyelven. A nyolcoldalas napilap több, mint 3300 évvel ezelőtti eseményekről tudósít. Izráel népének 210 éves egyiptomi tartózkodása, ebből 80 évnyi rabszolgaság, elnyomás, üldözés ért véget az egyiptomból történt kivonulással.

A lapot a Chronicle alapján készítettük, ami Izraelben jelent meg héberül és angolul, Jiszráél Scheib (Eldád) szerkesztésében. Lapunk a közeljövőben több hasonló különszámot tervez megjelentetni.

NETANJAHU MINISZTERELNÖK A REBBE SÍRJÁNÁL

Benjamin Netanjahu miniszterelnök amikor New Yorkban járt imát mondott a Rebbe, a szent emlékezetű Menachem M. Schneerson rabbi sírjánál.

Az alábbiakban részleteket közlünk a miniszterelnök ez alkalomból rögtönzött beszédéből.

“… A Rebbe hatása messze túlterjedt közvetlen környezetén, elérte a zsidó világ valamennyi szintjét, s számos vonatkozásban a nem-zsidó világot is.

Jól emlékszem arra a napra, amikor mint az ENSZ izraeli nagykövete, először találkoztam a Rebbével. Nagyon mély benyomást gyakorolt rám.

A Rebbe fényképei jól érzékeltetik azt az átható tekintetet, amelyre a vele való találkozások óta emlékszem. Tekintete rögtön felfogta a dolgok esszenciáját, meglátta a lényegeset, nem foglalkozott banális dolgokkal.

Úgy érzem, a Rebbe képes volt érzékelni életünk fontos dolgait, úgy is mint emberekét, úgy is mint zsidókét. Táplálta az Áhávát Jiszráél szellemét, ami sok lelket megmentett.

Követői sokat tettek azért, hogy zsidókat lehessen kimenekíteni a volt Szovjetunióból; ők mentették a Csernobil környékén veszélybe került zsidó gyerekeket Izraelbe; ők járták és járják a frontvonal katonai táborait, hogy emeljék Izrael katonáinak morálját; sokat tevékenykednek a szociális gondozásban, hogy segítsék a nélkülözőket. Ezek az emberek valóban a Rebbe szellemében dolgoznak, hogy a zsidó nép minden településére, minden otthonára kiterjesszék az Áhávát Jiszráélt.

Hiszem, hogy a Rebbét egyedülálló személyiséggé tette az a képessége, hogy ötvözni tudta a nagy tudást, a nagy bölcsességet, a nagy megértést a zsidó szív melegségével, a Tóra, a Biblia és a Talmud páratlan ismeretével. E tulajdonságainak köszönhetően nagyszerű tanító, nagyszerű gyógyító volt, s mindezeken túlmenően, számomra, inspirációs forrást jelentett.

Mikor elmondtam neki, hogy azért jöttem, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezetében szolgáljak, ezt válaszolta: – Ha meggyújtod az igazság gyertyáját, még a hazugságok házában, még a sötétség házában is erős fényt támaszthatsz.

Azt mondta: – Bármit teszel is, légy büszke rá, hogy a zsidóságot képviseled, és ne feledkezz el ügyünk igaz voltáról.

Szeretném biztosítani Önöket, hogy Izrael jelenlegi kormánya meg van győződve arról, hogy igaz ösvényen járunk: a zsidó nép odisszeájának, ügyünk igazságának ösvényén.

Hol élhetnénk s gyarapodhatnánk máshol, mint őseink földjén? Ezek az elvek vezérelnek minket.

Most azonban nemcsak a Rebbe ügyünk igazába vetett szilárd meggyőződésére emlékezünk, hanem a világ iránti nyitottságára is, arra, hogy képes volt friss gondolatok befogadására, s arra, hogy tudott hatni a békét, az igazi, a tartós békességet keresők lelkére.

Úgy érzem, a Rebbe erősen hitt abban, hogy mi zsidók képesek vagyunk csodákra. És most, sírjától eljövet, közöttetek, barátaim, szeretném elmondani nektek, hogy imádkozni fogok, hogy teljesítsük mindazt, amire Ő képesnek tartott minket, s hogy tegyünk csodákat.

Todá Rábá.

Megjelent: Egység Magazin 7. évfolyam 28. szám – 2014. július 30.