Új Jom Kipur-i Imakönyv!

Nagy érdeklődés kíséri a szeptember 4-én megjelenő Sámson fohásza – Engesztelőnap imarendjét, mely hozzáférhető lesz a nagyobb könyvesboltokban és a kiadónál.

Ez a könyv a sikeres, 1996-os kiadású Tfilát Smuél – Zsidó imakönyv, és a 1997-es kiadásúIzrael Fohásza – A zsidó újév imarendje folytatásaként jelenik meg a Chábád–Lubavics Zsidó Nevelési és Oktatási Egyesület gondozásában.

Máchzor ugyanúgy, mint az előző kötetek, több mint imakönyv; tankönyv, „regény” egyben, amiből az olvasó megismerhet addig esetleg nem ismert vallási törvényeket, szokásokat és érdekes olvasmányokat is találhat benne. A Máchzor igazi jelentősége, hogy segítségével a magyarországi zsidóság közel kerülhet Jom Kipur valódi tartalmához, megértheti a benne foglalt imákat és érezheti a közösséget népével.

A könyvet megjelenteti Frank Judith, apja néhai Frank Sándor emlékére.

Szeptember 4-én megjelenik és kapható lesz, hála Frank Judith nagylelkűségének az új modern fordítású Engesztelőnap imarendje, amelyhez hasonló még nem volt Magyarországon. A most lefordított imakönyv előnyei:

ˇ Minden ima a helyén van, nem kell lapozgatni ˇ Magyarországon használatos, áskenáz rítus ˇ Új, modern magyar fordítás, amely a XX. század végi nyelvezettel kínálja a zsidóság ősi imáit ˇ Újra szedett, jól olvasható héber szöveg a magyarral szemközti oldalon, ami segíti a héber nyelv megismerését is ˇ Lábjegyzetek az imaszöveg eredetéről, hátteréről és magyarázatra szoruló részeiről ˇ A tájékozódás megkönnyítésére magyar nyelvű utasítások a héber szövegben is ˇ Az is könnyen használhatja, aki először veszi kézbe ősei imakönyvét ˇ Tekintélyes szerzők közérthető írásai az ünnep és az imák történetéről és misztikus jelentőségéről ˇ Jom Kipur időpontja az 1998–2020. években, a gyertyagyújtás időpontjával ˇ

Máchzor a nagyobb könyvesboltokban 2900 Ft–ért kapható. A Chábád–Lubavics Egyesület irodájában (1075, Wesselényi u. 4., I/1, 268‑0183) 10% engedménnyel, 2610 Ft–ért kapható. Ha a Sámuel Imája – Zsidó Imakönyvvel vagy a Izrael Fohásza – A zsidó újév imarendjévelegyütt vásáralja meg (áraik szintén 2900 Ft.), vagy több példányt kér az egyik imakönyvből, akkor 15% engedményt adunk, és kötetenként 2465 Forintot fizet.

Ha biztosítani szeretné, hogy szeptember 29-én, Jom Kipurkor már használhassa az új imakönyvet, rendelje meg utánvéttel, az alábbi szelvénnyel:

 

Szeptembertől két osztályos a Bét Menáchem iskola

 

Kiváló eredménnyel végeztek az első osztályosok az évvégi záróvizsgán

 

„A Bét Menáchem iskola növendékei semmivel nem mutattak rosszabb tanulmányi eredményeket, mint a mi hasonló korú nebulóink a Radnótiban” – mondotta Réz Gáborné a Radnóti Miklós Gyakorló Iskola igazgatónője, aki a tanfelügyelői feladatokat is ellátja a Bét Menáchem iskolában. A záróvizsgán a gyerekek meglepően kiváló eredményeket értek el mind a világi tantárgyakban, mind pedig a judaisztika különböző területein. Az utóbbi témában Oberlander Baruch rabbi vizsgáztatta a gyerekeket. A vizsgatételek a következőek voltak:

1. 1Mózes könyv első fejezetének héberből angolra fordítása és annak magyarázata.

2. A reggeli ima áldásai

3. A különféle enni-, és innivalókra elmondott áldások.

A következő tanévre megejtett beiratkozás eredményeként a Bet Menáchem iskolának két osztálya lesz, első és második. Ugyanakkor a bölcsődében és az óvodában a beiratkozás során további szülők jelezték, hogy bizalmukkal tűntetik ki a lubavicsi óvodát.

Héber, angol és magyar dalok kazettán
 

A vizsgák után kedves évzáró ünnepéllyel zárult a tanév az óvodában és az iskolában. Az óvodások szívmelengető előadást tartottak, mikor is a zsidó ünnepekről és szokásokról tanult énekek előadása sok szülő szemébe csalt örömkönnyeket. A nagyobb gyerekek héber, magyar és angol nyelven adtak elő jeleneteket a világ teremtéséről. Minden gyerek ajándékba kapta a Gán Menáchem évkönyvet, de a legnagyobb sikert az a magnókazetta aratta, amelyen az év során tanult magyar, angol és héber dalok szerepelnek. Ez a kazetta kapható a Chábád Lubavics Zsidó Nevelési és Oktatási Egyesületnél, Budapest VII., Wesselényi u. 4. I/1.

 

Imakönyv az államelnöknek
 

A képen látható Göncz Árpád a Magyar köztársaság elnöke amint előtte az asztalon aSámuel Imája – Zsidó Imakönyv, amit a Chábád Lubavics Zsidó Nevelési és Oktatási Egyesület adott ki annakidején. A könyvet, amit az államelnök nagy érdeklődéssel és köszönettel fogadott, Méir Wagner a neves svájci zsidó szállóda tulajdonos, filantróp és közéleti férfiú adta át Göncz Árpádnak.

Az Ősi Forrás sorozat két újabb kötete

Naftali Kraus izraeli újságíró sikeres és közkedvelt sorozatának, az Ősi Forrásnak, melynek már öt kötete jelent meg, sőt a nagy keresetnek köszönhetően már el is fogytak – ez év október második felében újabb két kötettel bővül: A zsidó etika és Az öt tekercs címmel.

Ezek lesznek a az Ősi Forrás sorozat hatodik és hetedik kötete.

A hatodik – Az öt tekercs – a Göncöl kiadónál, míg a hetedik, A zsidó etika, a Filum kiadó gondozásában lát napvilágot.

Az öt tekercs a zsidó Biblia irodalom egy olyan területével foglalkozik, mely a magyar olvasó közönség számára eddig az ismeretlenség homályába merült, talán csak Eszter könyvét kivéve, amiről Purim révén már hallott. Az érdeklődőt megismerteti a Megilákkal, vagyis Ruth könyvének, az Énekek énekének és a Prédikátor könyvének valamint Jeremiás Siralmainak különlegességeivel, szépségeivel, ezáltal is egy hiányzó űrt betöltve a zsidó irodalom spalletáján.

A zsidó etika kötetének olvastán nyilvánvalóvá válik, hogy a zsidóság fogalomköre nemcsak a szigorúan vett vallástechnikai utasításokat tartalmazza, hanem viselkedési normákat, illemtant, jómodort vagyis főleg és első sorban olyan előírásokat, amelyek a zsidók és nem-zsidók viszonyát szabályozzák. Ezen a téren a könyv nagy érdeme, hogy sok előítéletet és félreértését eloszlat.

A zsidó etika négy részből áll: 1. a zsidó morál az élet minden területén; 2. Maimonidész nagy művének az a fejezetei, amik a zsidó viselkedési normákkal foglalkoznak (Hilchot Déot); 3. a Talmud két vonatkozó traktátusa – Derech Erec rábá és Zutá4. Az Atyák morális tanításai.

A két könyv közös bemutatója október utolsó hetében lesz, Isten segítségével, az Írók Boltjában.

Vigyázat! Misszionárius veszély Budapesten!

A Budapesten augusztus végén és szeptember elején megtartandó zsidó fesztivállal kapcsolatban meglepő és érdekes fax érkezett az elmúlt napokban a pesti lubavicsi kirendeltséghez. Ebben a Jeruzsálemben működő izraeli Jád L’Áchim nevezetű aktivisták felhívják a lubavicsi küldött, Oberlander rabbi figyelmét arra, hogy egy militáns misszionárius csoport készül Magyarországra jönni és az itteni zsidók körében „tevékenykedni”.

Az alábbiakban közöljük a fax teljes szövegét:

„Tudomásunkra jutott, hogy egy Dél-Afrika-i misszionárius csoport, melynek neve ‘Christian Action for Israel’, szervez csoportokat, amelyek részt vesznek a Budapesten augusztus 27. és szeptember 3. között tartott Zsidó Nyári Fesztivál eseményein.

Tudomásunk szerint ez a csoport igen pro-izraeli a politikai vonatkozásokban, de ezzel egyidejűleg ők 100%-os fundamentalista keresztények, akik életcéljuknak a zsidók áttérítését tüzték ki. Feltehetően pénzadományokkal fognak operálni, vagy pedig ajándékokat osztogatnak zsidó szervezeteknek illetve egyéneknek.

Nagy figyelemmel kell kísérni tevékenységüket és lehetőleg megakadályozni azt, hogy zsidó szervezeteknek vagy egyéneknek ajándékokat adjanak illetve előadásokat tartsanak. Ügyelni kell arra, hogy ne tegyenek szert egyes zsidók neveire és címeire, főleg fiatal illetve idős és elhagyott, sérülékeny emberekére.”

Eddig a jeruzsálemi figyelmeztető fax szövege, amit Oberlander rabbi eljutatott az illetékes zsidó szervezeteknek.

Megjelent: Egység Magazin 8. évfolyam 35. szám – 2014. július 30.

 

Megszakítás