Toldot

 

Az ikrek tusakodása

 

Izsák negyven éves volt, amikor feleségül vette Rebekát, az arám Betuél leányát, Padan-Arámból, az arám Lábán húgát. (1Mózes 25:20.)

 

…az arám Betuél leányát, Padan-Arámból, az arám Lábán húgát. Talán eddig nem írta a Tóra, hogy ő Betuél lánya, Lábán húga és hogy Padan-Arámból való (lásd: 1Mózes 22:23., 24:29.)? Azért írta a Tóra ismét, hogy dicsérően szóljon róla: mivel egy gonosz embernek a leánya volt, egy gonosz férfinak a húga volt, és egy gonosz helyről származott, ám ő mégse tanulta el tőlük [a rosszat].

 

És fohászkodott Izsák az Örökkévalóhoz feleségével átellenben, mivel meddő volt. Az Örökkévaló engedett az ő fohászának, és viselős lett Rebeka, a felesége. (1Mózes 25:21.)

 

…feleségével átellenben… Izsák állt az egyik sarokban és imádkozott, és Rebeka állt a másikban és ő is imádkozott.

 

…Az Örökkévaló engedett az ő fohászának… Izsák fohászának és nem Rebeka fohászának, mert nem ugyanolyan egy cádik imája, aki igaz embernek a gyermeke (Izsák, Ábrahám fia), mint egy olyan cádik imája, aki egy gonosz embernek a gyermeke (Rebeka, Betuél leánya).

 

És a fiúk tusakodtak a méhében. Akkor ezt mondta [Rebeka]: Ha így van, minek élek én? És elment azért, hogy megkérdezze az Örökkévalót. (1Mózes 25:22.)

 

…a fiúk tusakodtak… Rabbijaink a jitrocácu szót (tusakodtak), a ricá (futás) szóból eredeztetik: mikor Rebeka elhaladt Sém és Éver tanházának kapuja előtt, Jákob “szaladt”, és megpróbált kibújni, mikor egy bálványimádó hely kapuja előtt ment el, akkor Ézsau “szaladt” és próbált kibújni.

 

És mondta neki az Örökkévaló: két nemzet van a méhedben, két nép válik szét bensődben, egyik nép erősebb lesz a másiknál, és az idősebb szolgálja majd a fiatalabbat. (1Mózes 25:23.)

 

És mondta neki az Örökkévaló… küldött által. Sémhez szólt az Isten, ő pedig átadta Rebekának.

 

…két nép válik szét bensődben… Már bensejében külön válnak, az egyik (Ézsau) a gonoszságra, a másik (Jákob) a jámborságra.

 

…erősebb lesz a másiknál… Nem lesznek [soha] ugyanolyan nagyok, mikor az egyik felemelkedik, a másik lehanyatlik. Ezért van írva: “[Cór ezt mondta Jeruzsálemről:] …hadd teljek meg a lerombolásából” (Jechezkél 26:2.), mert nem tudott betelni Cór, csak Jeruzsálem bukásából.

 

És midőn beteltek napjai, hogy szüljön, ikrek voltak a méhében.(1Mózes 25:24.)

 

…ikrek… hiányosan írva (tomim – álef és jud nélkül), de Támárnál (Perec és Zerách anyjánál) a teomim szó (1Mózes 38:27.) teljesen van írva (áleffal és juddal), mivel Támárnak mindkét gyermeke cádik volt, de itt (Rebekánál) egyik cádik volt (Jákob), a másik gonosz (Ézsau).

 

Válogatta és fordította: Yaakov

Megjelent: Gut Sábesz 3. évfolyam 6. szám – 2014. október 6.