Chájé Szárá

 

Miért mások Ábrahám tevéi?

 

“És volt Sárának élete száz év, húsz év és hét év, ezek Sára életének évei.” (1Mózes 23:1.)

 

És volt Sárának élete száz év, húsz év és hét év… Azért van írva mindegyik után “év”, hogy azt tanítsa: mindegyiket külön periódusként emeli ki. Olyan volt 100 éves korában, mint egy 20 éves – a bűnelkövetés szempontjából. Ahogy egy 20 éves nem vétkezik, mivel még nincs a felelősség korában [az égi bíróság előtt], olyan ártatlan volt ő 100 évesen. És olyan volt 20 évesen, amilyen egy 7 éves szépség szempontjából.

 

…ezek Sára életének évei… Mind ezek az évek pozitívan megegyeztek. [Ezért vont Rási párhuzamot az évek között a fentiekben.]

 

És meghalt Sára Kirját Árbában, vagyis Chevronban, Kánaán országában; és eljött Ábrahám, hogy meggyászolja Sárát és megsirassa. (1Mózes 23:2.)

 

…Kirját Árbában… Azért ez a neve, mert négy (árbá) óriás volt ott: Áchimán, Sésáj, Tálmáj, és apjuk (lásd 4Mózes 13:22.) Egy másik magyarázat szerint arról a négy házaspárról kapta a nevét, akiket ott temettek el: Ádám és Éva; Ábrahám és Sára; Izsák és Rebeka; Jákob és Lea.

 

…és eljött Ábrahám… Beér Sevából.

 

…hogy meggyászolja Sárát és megsirassa. A Tóra közel említi egymáshoz Sára halálát és Izsák feláldozását (1Mózes 22.), mivel mikor eljutott hozzá, Sárához, a hír, hogy fia feláldozásra kerül, amit kis híján meg is tettek, akkor szállt el belőle a lélek és meghalt.

 

Jövevény és telepes vagyok én nálatok. Adjatok nekem sírnak való birtokot nálatok, hogy eltemessem halottamat szemem elől.(1Mózes 23:4.)

 

Jövevény és telepes vagyok én nálatok… [Idegen vagy megtelepedett?] Ugyan jövevény vagyok egy másik országból, de már letelepedtem közöttetek. A Midrás így magyarázza: ha úgy akarjátok jövevény vagyok [és fizetek], ha nem, akkor telepes leszek és elveszem a földet joggal, mert így szólt hozzám a Szent, áldassék Neve: “A te utódaidnak fogom adni ezt a földet!” (1Mózes 12:7.).

 

Efrón ott ült Hét fiai között és felelt Efrón, a hittita, Ábrahámnak Hét fiai hallatára, és mindenki előtt, akik a város kapujába jött, mondván:(1Mózes 23:10.)

 

…akik a város kapujába jött… Mindenki félretette a munkát, és jött kegyeletét leróni Sára előtt.

 

Azután kiválasztott a szolga tíz tevét urának a tevéi közül, elindult és elvitte magával ura összes értékes dolgát. Felkerekedett, és elment Árám-Náháráimba, Náhór városába. (1Mózes 24:10.)

 

…urának a tevéi közül… Látható volt a különbség a tevék között, mert ezek mindig bekötött szájjal mentek, azért hogy ne legelhessenek idegen mezőn.

 

…ura összes értékes dolgát… Ajándék nyilatkozatot írt Ábrahám Izsáknak egész tulajdonáról, hogy lelkesen küldjék el neki leányukat.

 

Válogatta és fordította: Yaakov

Megjelent: Gut Sábesz 3. évfolyam 5. szám – 2014. október 6.