HETISZAKASZ RÖVIDEN

 
Emor

    A papoknak (kohénoknak) vérrokonai kivételével nem szabad halotthoz közeledni, sírhoz menni. Házasságukra vigyázni kell, hogy párjuk méltó legyen papi méltóságukhoz. Testben és lélekben méltónak legyenek magas tisztségükhöz. Az áldozati állatnak is hibátlannak kellett lennie. Az ünnepek betartására szólít az Írás, meghatározza a dátumukat, jellegüket, a szent gyülekezés idejét. Szombat, Peszách, az Omer lengetésének és számlálásának parancsa, a Hetek Ünnepe (Sávuot), a Harsona megszólalásának napjai (Ros Hásáná). Az engesztelés napja (Jom Kipur), a sátrak ünnepe (Szukkot) követik egymást. Tiszta tört olajból örök fénynek kellett égnie, világítania a Szentélyben. A tizenkét törzs számának megfelelő tizenkét kalácsot helyeztek az Örökkévaló színe elé. (Innen a színkenyér elnevezés.) Egy izraelita nő és egy egyiptomi férfi fia feleslegesen szájára vette az Örökkévaló négy betűs nevét és káromolta. Nagy vétket hozva a fejére, a büntetés súlya ennek megfelelő volt. Egy féle törvény vonatkozik mindenkire, jövevényre éppen úgy, mint honosra, ez a Tóra igazsága.

    D. G.

Megjelent: Gut Sábesz 2. évfolyam 30. szám – 2014. augusztus 7.