“A három menóra gerendája” néven ismert régészeti lelet ismét visszakerült a régi helyére, miután 2014-ben az ajtót és a körülötte lévő falrészt eltávolították. “A menórák gerendájának visszahelyezése történelmi igazságtétel. Hevron zsidó történelmét nem lehet eltörölni. A továbbiakban is őrizni fogjuk a város régészeti emlékeit és helyszíneit” – jelentette ki Mose Tetro alezredes.

A rombolást követően a hevroni zsidó közösség elkészítette az áthidaló gerenda másolatát és egy közeli falon helyezte el, de hamarosan ennek is nyoma veszett. A három, különböző irányban álló menórát ábrázoló véset eredetileg egy kétezer évvel ezelőtt, Gázában emelt zsinagógát díszített, majd később Hevronba került.

Noám Árnon, Hevronban élő történész elmondta, hogy az áthidaló gerendát eddig három alkalommal távolították el a helyéről. A 2019-ben elhelyezett másolatot a Palesztin Hatóság emberei vitték el. Az új másolat október közepén került a helyére egy magyarázó felirattal együtt, a város zsidó közösségének és a Polgári Közigazgatás Hivatalának együttműködésében.

A menórákat ábrázoló véset eredetileg a város zsidó negyedében állt. Az 1929-ben rendezett, a zsidók ellen irányuló gyilkos pogromot követően a brit hatóságok evakuálták Hevron teljes zsidó lakosságát, az arabok pedig birtokba vették a városrészt és Kazazin néven piacot alakítottak ki a területen.

Az eredeti vésetet pótló másolat visszahelyezésekor a Palesztin Hatóság azzal vádolta meg Izraelt, hogy egy “kizárólag arab történelmű városrészt akarnak judaizálni”. A város arab polgármestere, Dzsibrin ál-Bákri szerint a “telepesek egy talmudi menórával akarják zsidóvá tenni a várost”.

A különleges lelethez egy érdekes legenda is fűződik. Oded Áviszár, az ősatyák városának történetét kutató író így foglalja össze a történteket:

Az ősi Hevron egyik sötét sikátorában áll egy kapu, melynek áthidaló gerendájára három menórát véstek. Azonban a középső menóra fejjel lefelé áll. E furcsaság mögött a következő történet rejtőzik: Jáákov ben Joszefia rabbi Rómában élt. Egyszer elment Titusz diadalívéhez és megfogadta az Örökkévalónak, hogy ha a segítségével eljut Izrael földjére, akkor az ősatyák városában épít magának házat. Amikor Hevronba érkezett, házának kapuja fölé olyan áthidaló gerendát épített, melyet három burkolókő védett. A köveken lévő menórák azokat a tornyokat jelképezték, melyeket a Máchpéla-barlangban nyugvó három ősatya, Ávráhám, Jicchák és Jáákov tiszteletére emeltek temetkezési helyükön.

“De miért áll a középső menóra fejjel lefelé?” – kérdezték sokan a rabbit, aki így felelt:

“Amikor a Szentföldet feldúló keresztes hadak elérték Hevront, Jicchák ősatyánk haragra gerjedt, és vaksággal sújtotta azokat, akik beléptek a barlangba. Amikor a keresztesek elhagyták a helyszínt, visszanyerték szemük világát. Elhatározták, hogy ismét próbát tesznek, de a barlangba lépve megint megvakultak. Ekkor Jicchák – aki a szigorúságot és az ítélkezést jelképezi – tornya a földre rogyott. A két másik ősatya, a kegyes és megbocsájtó Ávráhám és Jáákov tornya azonban állva maradt”.

Erre a történtre emlékezve vésette Jáákov ben Joszefia rabbi a két álló menóra közé a fejjel lefelé mutató menórát.

 

zsido.com

 

Forrás: hebron.org.il