Hármas circumcisio egy sterilizált ebédlőasztalon
 

Zsidó reneszánsz Budapesten: egy nyolc gyermekes család három nagy fia saját kezdeményezésére körülmetéltette magát a Chábád küldött rezidenciáján * Chánukákor a három fiú már Bár Micvát ünnepelt a Vasvári Pál utcai zsinagógában.

 

Egy ebédlőasztal általában arra szolgál, hogy a család ebédeljen rajta. Ez azonban csak általában van így. Nem régen Budapesten a Wesselényi utcában egy klinikai műtőasztallá varázsolt ebédlő asztalon gyors egymásutánban három körülmetélést hajtott végre egy Izraelből odarendelt szakember (mohél), Chájim Rubin.

A három zsidóvá „metszett” már nem volt csecsemő. A zsidó gyerekeket 8 napos korukban szokás körülmetélni – a három testvér, S. Dávid (24), András (21) és Dániel (15) saját elhatározásukból vállalták a rituális műtétet, amivel felvétettek Ábrahám szövetségébe. A fiúk meglepően nyugodtak voltak, nyoma sem volt rajtuk a szokásos szorongásnak, félelemnek. Másnap reggel a kisebb fiú rendesen iskolába ment. A következő napon még egyszer visszamentek kontrollra, és, mint a „gyermekek” édesanyja elmondta, a három testvér, hál’ Istennek, azóta is jól van.

Nem az első eset ez Budapesten az elmúlt években. Már voltak felnőtt brit milák, miután az elmúlt 50 évben úgyszólván teljesen szünetelt a zsidó gyerekek felvétele Ábrahám szövetségébe. A kommunista rendszer ateista nyomása és a zsidók menekülése zsidóságuktól volt az oka ennek. Most sincs évente több mint 6-10 brit a százezer főnyi magyarországi zsidóságban. Éppen ezért örvendetesen rendhagyó ez a hármas brit, ami talán mint a fecske jelzi a közeledő tavaszt, a „száraz ág” kirügyezését, reneszánszát.

 
Lubavicsi Hétvége a Pilisben
 

Hogyan kerül a csizma – vagyis a brit – az ebédlő asztalra? A S.-K. család három tagja, az elmúlt nyáron, egy hétvégén részt vett egy különleges, intenzív zsidó tanfolyamon, amit a Chábád Lubavics Egyesület és küldötte, Oberlander Baruch rabbi rendez negyedévenkét a Pilisben. A tanfolyam kombinálja a jesiva és a vakáció fogalmait, a nyaralást zsidó szellemű légkörben. Ezután Dr. K. Judit, a „jelöltek” édesanyja, felhívta Oberlander rabbit és közölte hogy a „gyerekek” elhatározták: „száz százalékos” zsidók akarnak lenni. „Ez az elhatározás már régebben érlelődött bennük – mondja nekem a mama – és most jutottak el oda, hogy amit szüleik, sajnos, annakidején elmulasztottak, az velük megtörténjen”.

A körülmetélés után mintegy két héttel, Chánukákor – az ókori zsidó szabadságharc ünnepén – lettek a fiúk bármicvák. Ez a zsidó férfiváavatást jelenti, és rendesen 13 éves korban történik. A szertartást a Vasvári Pál utcai lubavicsi zsinagógában tartották.

Ennél nem kevésbé érdekes és pozitívan rendhagyó, maga a K.-S. család: A zsidó házaspárnak nyolc gyermeke van, a három fiún kívül még öt lány. Isten éltesse őket! A mama, S.né, Dr. K. Judit, gyermekpszichiáter, a papa, S. Péter, gépészmérnök. A mama húsz évig otthon volt – gyesen – a gyerekekkel. A legfiatalabb lány, Mirjám 11 éves, a legidősebb – Noémi – 26.

Nem tudom hogyan képes egy tíz tagú család Pesten megélni, nem mertem megkérdezni, ők meg nem panaszkodnak. Judit mama büszkesége, hogy „a nagyobb gyerekek ösztöndíjakat pályáznak meg – időnként meg is kapják”. No meg besegítenek ahol tudnak: „gyermek-felügyeletet, ebédszállítást, tanítást vállalnak és ezzel nagymértékben hozzájárulnak a család költségeihez”. A 15 éves Dániel (egyike a három körülmetéltnek) májusban Izraelben volt a nemzetközi Bibliaversenyen, mint Magyarország első helyezettje. Nővére, Tamara (19) 2000-ben vett részt ugyanezen a vetélkedőn. A szülők is voltak hét gyerekkel 1989-ben Izraelben (a nyolcadik akkor még nem született meg), a Háogen kibuc vendégeiként.

A család kapcsolata az aktív zsidósággal nem most kezdődött. Judit mama (aki gimnazista korában kezdett el héberül tanulni) tanúsítja hogy „Rabbi Baruch és a lubavicsiak tevékenységét kezdettől érdeklődéssel követjük, voltunk sokszor ünnepeken, Széderen, Chánukán, Goldmark-vacsorán, pilisi hétvégén is. Lelkes olvasója vagyok az Egységnek, ott olvastunk a felnőtt brit lehetőségéről is. Voltam többször a Vasváriban és Batseva (a rabbi felesége) óráin is”. Ugyanakkor dicséri a Lauder iskolát ahová a gyerekek járnak, és Raj Tamás Talmud-Tóra óráit, amit az egész család látogatott annak idején.

Ezt a jelentést nem lehet befejezni, nem lehet pontot tenni a végére.

Mivel nincs vége…

Naftali Kraus

Megjelent: Egység Magazin 12. évfolyam 47. szám – 2014. július 31.