Mispátim Haftárája

Hangok jobbról, hangok balról

Ez a szombat Ros Chodesre (Újhold napjára) esik, ezért ehhez az alkalomhoz illő Haftárát olvasunk fel (Jesájá 66:1-24).
„És lészen, hogy minden újholdról újholdra, szombatról szombatra odajárul minden halandó, hogy leboruljon színem előtt – így szólt az Örökkévaló” (uo. 23.).
A Második Templom építése befejezés előtt áll. Jesájá próféta az istentiszteletek tisztaságát hirdeti, óv a bálványkultusz maradványaitól. Az áhitat nélkül hozott áldozat értelmetlen, sőt üres mészárlás. „Én választom a megcsúfolásukat” figyelmeztet a próféta az Örökkévaló nevében. Riadalom és nagy hang hallatszik a város felől, hang a Szentély felől. Az első a szent várost meggyalázó ellenség lármája, a második a gúnyolódók, árulók elleni ítélet zaja. Ki látott ilyet? Megyszülethet egy ország egy nap alatt? Ha az Örökkévaló akarja, akkor igen.
A népek előbb csak ámulnak de aztán egyre nagyobb a csodálatuk és tiszteletük. Mint a folyam, úgy árad a béke és a boldogság Izrael felé. Az öröm és gyász rokonok, mély kapcsolat van közöttük, akik gyászolták Jeruzsálemet, azok örülnek a legjobban felépítésének.
A Templom áll. Isten nem a külső díszre néz, hanem az ájtatosok jámborságára. Letekint a szegényekre, a megtört lelkűekre és mindenkire, aki buzgó és figyelmes az Örökkévaló igéjére.
D.G.

Megjelent: Gut Sábesz 6. évfolyam 19. szám – 2015. március 6.

 

Megszakítás