Hova lett a tíz elveszett törzs?

Ezekiél próféciája képezi Háftáránk gerincét (Ezekiél 37:16-28.) E fejezet elején a „Száraz csontok látomása” található. A próféta látomásában életre kelnek a csontok és Izrael földjére mennek. Itt, a megújhodás további fázisaiban, egyesülnek a szétszakadt, egymással rivalizáló, veszekedő zsidó törzsek, a két királyság, Judea és Izrael, egyesül és eljön a megváltás.

A hagyományos kommentátorok szerint Ezekiél az elveszett tíz törzsről beszél, amelyekről a Talmud azt tartja, hogy örökre elvesztek, és már soha többé nem jönnek vissza. Az ún. Izrael (Somron) királyság, amit a tíz törzs alkotott (míg Juda és Benjámin törzse volt Judea, a hagyományos Dávid-ház alapja) 133 évvel az első Szentély pusztulása előtt összeomlott, mikor Salmanasszer asszír király leigázta a királyságot, távoli asszíriai városokba száműzte népét, és helyette idegeneket telepített be Szamária városaiba (ld. 2Királyok 17:6.).

Azóta rejtély mi történt a tíz törzzsel. A Talmud szerint a legendás Számbátjon folyó mögött élnek. A 9. században megjelent egy Eldád nevű férfi, aki azt állította magáról, hogy Dán törzséből származik, amely törzs, együtt Náftáli, Gád és Áser törzsével valahol Afrikában él, tökéletes izoláltságban, és betartja a Tóra törvényeit.

Voltak akik ez etiópiai falassákat, mások az indiai Bné-Mose törzset vagy a kazárokat, tartották a 10 törzs leszármazottainak.

Megjelent: Gut Sábesz 6. évfolyam 12. szám – 2015. február 16.

 

Megszakítás