CION FÉNYEI

“Ha megőrzitek a szombat fényeit, megmutatom néktek Cion fényességét.

(Midrás, B’háálotchá)

A péntek esti, szombatfogadó gyertyagyújtás az ősidők óta a zsidó nő előjoga. Amikor az asszony, akit a héber kifejezés a ház fejének, legfontosabb részének nevez, áldó kezét a szombati fényt árasztó gyertyák fölé emeli, a béke angyalai lebegnek a zsidó ház fölött.

A gyertyagyújtás – a zsidó nő joga, kötelessége, micvája, ars poeticája – egyike annak a három fő parancsolatnak, amelyet a zsidő nő köteles betartani. A nő, az anya, aki példamutatóan viselkedik, ellátja a házat, neveli gyermekeit, a ház fénye, szeme világa. A péntek esti gyertyák annak a belső fénynek és szellemi ragyogásnak a visszfényei, amely a hagyományok szerint élő, a szokásokat, identitását őrző zsidó nőből árad.

A midrási legenda szerint pénteken este két angyal csatlakozik a zsidó emberhez, aki hazafelé tart a zsinagógából a Szombat Királynő illendő fogadása után: egy jó és egy rossz. A két láthatatlan kísérő hazáig követi a zsidó embert. Ha annak otthonában a szombat fényei csillognak, a lakás ragyog, az asztal terítve, az ágy megvetve, akkor a jó angyal azt mondja: “Adja Isten, hogy a jövő héten is így legyen!” – s erre a rossz angyal kénytelen áment mondani. Ha azonban a lakás sötét, az asztal nincs megterítve, nem várták illőképpen a szombatot, akkor a rossz angyalé a szó, aki azt mondja: “Bár a jövő héten is így lenne, bár mindig így lenne!” Erre pedig a jó angyal kénytelen áment mondani… (Talmud, Sábbát 119. alapján.)

Úgy látszik, ezeknek az angyaloknak a tiszteletére énekli a zsidó ember pénteken este, a templomból hazatérve a Sálom áláchem, máláché hásárét… kezdetű dicshimnuszt, miközben a szombat fényeiben, a ház asszonya által gyújtott gyertyákban gyönyörködik.

Ezt a lelki örömöt, szellemi felemelkedést csak az tudja értékelni, aki már átélt ilyent, nem csupán hallomásból ismeri. Minden zsidó nő, legyen férjes asszony vagy leány, aki már el tudja mondani az áldást, gyertyát gyújt tehát a szombat tiszteletére: ezzel válik részévé Szombat Királynő udvartartásának.

Megjelent: Egység Magazin 1. évfolyam 6. szám – 2014. július 25.