7-8 ember már meg is tudja mozdítani.

A kereplő a purim hagyományos zajkeltő eszköze. Arra használják, hogy hangoskodásba fojtsák Ámálek utódjának, Hámánnak nevét, aki mintegy 2500 évvel ezelőtt a Perzsa Birodalomban megpróbálta kiirtani a zsidó népet. A történetet a bibliai Eszter Könyve örökíti meg.

Kiriját Árbá közvetlenül Hevron mellett, Jeruzsálem és Beer Seva között félúton található. Pénteken elő-purimi felvonulást tartottak a városban, a település minden oktatási intézménye, valamint a lakosok is részt vettek az ünnepségen. Az iskolások purimi jelmezbe öltözve jelentek meg. A szakkörökön a gyerekek általában szekrényeket, olvasóállványokat, illetve más bútordarabokat készítenek. Ebben az évben azonban elhatározták, hogy a világ legnagyobb kereplőjét építik meg.

Az elkészült kereplő feje 2.1 méter, fogantyúja 2 méter hosszúságú lett.

„Ezekben a napokban, amikor az egész ország, és különösen Kiriját Árbá heves terrortámadásoknak van kitéve, meg kell lengetnünk a hit, a biztonság és a jócselekedetek zászlaját, ezzel egy időben pedig imádkoznunk kell az Örökkévalóhoz, hogy irtsa ki Ámálek magját a földről” – mondta Báruch Májmon rabbi, a Talmud Tóra iskola igazgatója.

5771.adar2_kereplo
Kereplő
Kiriját Árbá önkormányzatának vezetője, Máláchi Levinger, aki maga is részt vett az eseményen, így nyilatkozott az Arutz Shevának a purimi ünnepségről: „Örültem annak, hogy láttam: ezekben a napokban diákok és tanárok ezrei tartanak közös ünnepséget a város különböző részein, az idősebb polgárokkal együtt. Ezek azok a csodálatos erők, melyek népünket éltetik, a zsidó Mordecháj napjaitól kezdve egészen a mi időnkig.”

kereplő

Purim-grogger

Forrás: Arutz7