Tizedik alkalommal jelenik meg a „Zsidó naptár, szokások, szabá-lyok és imák – hasznos tudnivalók” című kiadvány. 

Egy évtizede szolgál ez a hasznos kis könyv segítségül azoknak, akik szeret-nének eligazodni a zsidó hétköznapok és ünnepek között, akik pontos iránymutatást keresnek az imakönyv útvesztőjében vagy kádist szeretnének mondani elhunyt szeretteik sírjánál. Az évek során kibővült, számos új tarta-lommal gazdagodott a naptár, követve a fejlődő, gyökereihez visszataláló ma-gyar zsidóság igényeit.

A kezdetekkor több, mint 120 oldalas kiadvány mára közel 200 ol-dalasra bővült: a korábbi tudnivalók mellett többek között eseménynap-tárral és számos új vidéki közösségre vonatkozó információval is gazdago-dott az évek során. A közösség gya-rapodó intézményei is helyet kaptak a naptárban: a friss adatokat tartalmazó listáról naprakész információkat kap-hatnak az érdeklődők. A naptár egyik legfontosabb kiegészítője a Magyar Kóser Központ által kiadott lista, amely tartalmazza az aktuálisan Magyarorszá-gon beszerezhető kóser termékeket, valamint átfogó ismeretet nyújt a kü-lönböző élelmiszerek kóserságával kapcsolatban.

Örömünkre szolgál tehát, hogy idén is eljuttathattuk Olvasóinknak ezt a nélkülözhetetlen kiadványt az Egység magazin legfrissebb, ünnepi számával együtt.

Aki nem kapja meg postán kiadványunkat, de igényt tartana rá, szerkesztőségünkben ingyenesen hozzájuthat.

Kívánjuk, hogy forgassák haszonnal az 5774. évre szóló naptárunkat!
Sáná tová umetuká!

Megszakítás