CHÁBÁD SAJTÓ – JIDDISÜL!

Az Algemeiner Journal 25. jubileumát ünnepli

Valaha a jiddis a chászidok “világnyelve” volt. Ezen a nyelven beszéltek a rebbék a híveikkel, ezen a nyelven íródtak a könyvek.

Ma már a nagy izraeli chászid udvarokban az ifjúság héberül beszél, bár a rebbék jiddisül tartják dróséjaikat. A néhai lubavicsi rebbe is jiddisül tartotta többórás előadásait, amiket hívei (főleg) héberül jegyeztek fel és vetettek papírra.

A világon ma megjelenő jiddisnyelvű lapok legtöbbje a chászidoknak szól. Ezek közöl a legfontosabb, az amerikai Algemeiner Journal – most ünnepli 25 éves fennállását. Ez a lap, melynek főszerkesztője az orosz származású Gerson Jacobson, igen közel állott a néhai lubavicsi rebbéhez, a Chábád chaszidizmus szellemiségét tükrözi. A lapot az egész világon terjesztik, míg az ugyancsak chászid (szatmári) beállítottságú, erősen “magyar” beütésű Der Jid, terjesztésében nem lépi túl Brooklyn határait.

Oroszországban lát napvilágot a Lechájim című Chábád lap jiddisnyelvű melléklete. Másutt a jiddisnyelvű chászid lapokat felváltották az angol illetve héber nyelvű lapok, mellékletek sora. Így az Algemeiner Journalnak is van egy nyolc oldalas angol nyelvű melléklete, mivel a fiatal korosztály már csak angolul beszél és olvas.

Az egyik jubileumi számban a főszerkesztő, Gerson Jacobson, elmondja több találkozását a rebbével; hogyan érdeklődött nála a rebbe a politikai eseményekről iránt és mennyire megdöbbentő volt számára informáltsága.

A lapban állandó, egész oldalas rovat hozza a rebbe gondolatait, beszédeinek rövidített tartalmát. A lap politikai irányvonala is a chászidok állásfoglalását tükrözi.

Az Algemeiner Journal állandó jelleggel tudósít a világszerte zajló chászid eseményekről és ezen belül a Chábád küldöttek, sliáchok, tevékenységéről. Így nem egyszer számolt be a magyarországi kirendeltség munkájáról, fejlődéséről is.

Megjelent: Gut Sábesz 1. évfolyam 36. szám – 2014. július 30.