Ráchel őasnyánk sírját férje, Jáákov ősapánk egy út melletti épülettel jelölte meg, azért, hogy a babiloni fogságba menő zsi­dók majd elhaladva sírva imád­kozzanak az Örökkévalóhoz. Ekkor Ráchel is sírva fog majd imádkozni gyermekeiért. Töb­bek között ebből is tanuljuk, hogy az igaz emberek lelke összeköttetésben áll sírhelyükkel. Tudatában vannak a Földön zaj­ló eseményeknek, velünk örül­nek és velünk szenvednek. Imádkoznak értünk, és könyörgésük oly eredményes, hogy ál­talánosan elterjedt szokás meg­látogatni a sírjukat, és ott imád­kozni az Örökkévalóhoz, illetve arra kérni a cádikot, hogy ő is imádkozzon értünk.

Idén június 27-ére esik tá­muz hó 3, az utolsó lubavicsi Rebbe, Menáchem Mendel Schneer­son rabbi járcájtja (halálozási év­fordulója). Ezen a napon emberek ezrei látogatnak el New York Queens negyedében található Montefiore temetőbe, ahol a Rebbének és apósának, a 6. rebbének az ohelje áll. Az ohel szó szerint sátrat jelent, és a cádikok, szent emberek sírja fölé emelt épületet értjük alatta.

A zsidó misztika szerint a cádikok sírja szent hely, mintha a Szentföld egy darabja lenne. Emiatt teljesülnek az itt elmondott imáink gyorsabban. Mások szerint a cádik lelke az Édenkert felé emelkedve utat hoz létre, melyen az imák gyorsabban szállnak felfelé. Maga a Rebbe is hetente többször, néha minden hétköznap is akár, felkereste elődje és apósa, Joszéf Jichák Schneerson nyughelyét, hogy ott imádkozzon a hozzá fordulókért, és kérje az előző rebbe közbenjárását.

Ma már két sír áll az ohelben, és évente több tízezer látogató – zsidók és nem zsidók egyaránt – lép be a temetőben felállított látogatóközpontba, hogy egy kis imádkozás, zsoltármondás vagy tóratanulás után a sírhoz lépjen. Ugyanitt lehetőség van arra is, hogy adakozzunk, ezzel is spirituálisan „ráhangolódva” a látogatásunkra.

Szokás, hogy a cádikok sírjánál kis cédulát vagy akár egész levelet is hagyunk. Erre a kvitlinek nevezett papírra feljegyezhetjük mindazokat az ügyeket, melyekhez a szentéletű elhunyt közbenjárását szeretnénk kérni. Aki először jár egy ohelnél, meglepődhet a sírokat borító cédulák tengerétől. A két rebbe sírján valóságos dombot képeznek a papírok – köztük számtalan olyan, melyet emailben küldtek a látogatóközpontba, hogy ott kinyomtassák és a sírra he­lyezzék – ezzel távolról is kérve az elhunytak segítségét.