Január 20-án újra indult a Zsidó Tudományok Szabadegyeteme. A tavaszi félév még változatosabb programokkal és még több tanulnivalóval várja a tanulni vágyókat.Jövő heti előadásinkat ajánljuk figyelmetekbe.

Az első félév sikere után több, mint ötven diákkal indult útjára a szabadegyetem második féléve. Az előző szemeszter tapasztalatai alapján még több párhuzamos programból válogathatnak a résztvevők. A zsidó fiatalok számára meghirdetett Átid-ösztöndíjprogramra továbbra is folyamatosan lehet jelentkezni.

Jövő heti előadásink közül ajánljuk figyelmükbe Oberlander Báruch rabbi előadását, amelynek során sötét és titokzatos világ jogi útvesztőjébe léphetünk. Mit gondol a háláchá, a zsidó jog a besúgókról és az ügynökökről?
„A Tóra egyik fontos etikai tilalma az úgynevezett láson hárá, a rossz beszéd, a pletyka tilalma. A zsidó jogban ez a tilalom kifejezetten arra az esetre is vonatkozik, amikor a felebarátunkról tovább adott rossz beszéd nem üres pletyka, hanem valós tény. Ennek ellenére tilos felebarátunk rossz hírét kelteni, és rosszcselekedeteinek hírét tovább adni.
A tilalom fő forrása a „Ne járj, mint rágalmazó néped között” bibliai passzus (3Mózes 19:16.), amely tilalomból sok minden következik, és így a talmudi és későbbi törvényhozók igen részletesen foglalkoznak ezzel az előírással. Ezeket Maimonidész a következőképp foglalja össze (Misné Torá, Az emberi magatartás szabályai 7:1–6):
„Az, aki rágalmazza felebarátját – tiltó parancsot szeg meg… Nagy bűn az, és sok lélek halálát okozza Izrael népében, éppen ezért folytatja a Biblia [ezt a tilalmat] úgy, hogy „ne maradj tétlen felebarátod vérénél” (3Mózes uo.). Jó példáját látjuk a besúgás végzetes voltának az edomita Doég esetéből (akinek árulkodása Nov városbeli kohanita papok kiirtásához vezetett).
Ki számít rágalmazónak? Az, aki egyiktől a másikhoz megy, és azt mondja: »ezt mondta ez, ezt tette az«, annak ellenére, hogy igazat [és nem feltétlenül negatívat] beszél, ezzel a viselkedésével a világot rombolja…”
 (Részlet Oberlander Báruch rabbi Ügynökök és besúgók a zsidó jog és etika fényében című tanulmányából)
 
Miért tilos a többnejűség? , Mi a mukce? , Hogyan teremt Isten? Ezekre a kérdésekre is válaszokat kapunk ez a héten.

 

Megszakítás