Az egykori Szovjetunió területéről Izraelbe vándorolt zsidók alkotják az ország legszekulárisabb csoportját, gyermekeik azonban egyre növekvő számban térnek vissza őseik hagyományaihoz.

A Pew Intézet felmérése szerint a teljes izraeli társadalom 49%-a vallja magát világinak, az orosz bevándorlók között azonban ez az arány eléri a 81%-ot. Az izraeliek 36%-a támogatja, hogy az állam aktívan népszerűsítse a zsidó hagyományokat, az orosz oléknak csupán 12%-a ért ezzel egyet. Amíg az izraeliek 29%-a támogatná, hogy az állam működését a zsidó vallásjog szabályozza, addig az orosz bevándorlók mindössze 8%-a vélekedik így. Az izraeliek 77%-a hisz Istenben, szemben az orosz közösség 55%-ával. Az izraeli háztartások 63%-ban kóser konyhát tartanak, az oroszoknál ez az arány csak 24%-os. Az átlag izraeliek kétszer akkora valószínűséggel gyújtanak sábáti és hanukai gyertyát, mint a Szovjetunióból bevándorolt társaik, és háromszor annyian ügyelnek a kóserságra otthonukon kívül is.

A másodgenerációs orosz bevándorlók azonban egészen másképpen viszonyulnak a judaizmushoz, mint szüleik. Közülük 70% vallja magát hívőnek, amely már igen közel jár a teljes izraeli népességben mért arányhoz. Hasonló eredmények születtek, amikor a sábáti és hanukai gyertyagyújtást, illetve az étkezési törvények betartását vizsgálták. A bevándorlók már Izraelben született gyermekei közül 60% vallotta magát világinak és 14% határozta meg magát szigorúan ortodoxnak. Szüleik generációjából mindössze 4% sorolta magát az utóbbi kategóriába.

Forrás: Arutz7

Megszakítás