Ask the Rabbi

 

Bűnbocsánat áldozat nélkül

 

Kérdés: A második templom lerombolásával megszűnt az áldozat, amely addig a bűn eltörlésének egyedüli, Istentől rendelt módja volt. Ha jól tudom, ma a rabbinikus tanítás azt mondja, hogy mivel nincsenek áldozatok, a bűn rendezése Istennel ima és böjt által történik. Ha i.sz. 70-ig nem volt elég az ima és a böjt, hanem áldozatokra volt szükség, mi változott, hogy ma elegendő? Isten változott volna? Hiszen Ő tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Mi változott? Köszönettel: Ágnes

Válasz: A megtérésnek, még a Szentély idejében is, az áldozaton kívül fontos része volt a szívből jövő megbánás és a bűnvallomás, ezt többször említi a Biblia lásd pl.: 3Mózes 5:5. Most ameddig a Szentély nem épül fel újra, addig nekünk csak a megtérés marad. Ez a maximum, amit most teljesíthetünk. Erre a kényszer helyzetre mondták a rabbik, hogy a megtérők imája helyettesíti az áldozatokat. Az alapgondolat Hóseá próféta könyvéből származik 14:3. “hadd fizessünk tulkok helyett ajkainkkal” (IMIT fordítása). Ez természetesen csak ideiglenesen érvényes, míg fel nem épül a harmadik Szentély, így semmiféle Isteni előírás megváltoztatásáról nincs szó. De biztos, hogy Isten most is megbocsát nekünk, hiszen ő a Megbocsátó Isten, és nem tud olyat követelni, ami nem létezik.

 

Kérdés: Nem ez volt a kérdésem, hanem hogy hogyan lehetséges a “bűnbocsánat” áldozat nélkül. A megtérés az ember döntése, amely valamilyen cselekedetben nyilvánul meg, de a bűnbocsánat Isten “dolga”, és az Általa adott szabályok szerint bocsát meg. A Tánáchban nem található olyan ige, amely eltörölné az áldozatot, és más módot kínálna a bűn elrendezésére. Erre vonatkozott a kérdésem. Ágnes

Válasz: 5Mózes 30:1–10. egyértelműen beszél arról a megtérésről és bűnbocsánatról, amit a zsidók szétszórtatásuk alatt tesznek meg. Ekkor ki van zárva az áldozás lehetősége és mégis azt mondja az Isten, hogy meg fog bocsátani. Azelőtt mielőtt az ember nyilatkozik, hogy mi nem található a Tánáchban, át kellene azt nézni.

 

Oberlander Baruch

Megjelent: Gut Sábesz 3. évfolyam 7. szám – 2014. október 6.