Szeptemberben mesterszakos Zsidótanulmányok-képzés indul Budapesten. Az EMIH kezdeményezésére, a Milton Friedman Egyetem keretein belül megvalósuló Ashkenazium Intézet angol nyelvű MA kurzusain a legnevesebb amerikai és izraeli egyetemekről érkező vendégprofesszorok előadásait is hallgathatják majd a magyar és külföldi diákok.

Az EMIH, a hazai felsőfokú judaisztikaoktatás színvonalának emelése céljából, a Milton Friedman Egyetemen belül létrehozza az Ash­kenazium (áskenáznak hívják az európai zsidóságot – a szerk.) Intézetet, amely első lépésként önálló mesterszakos vallástudományi képzést indít. Az angol nyelvű MA szak 2021 szeptemberében kezdi meg működését. A név az európai zsidóság hagyományos „askenáz” megnevezésére utal, ugyanis az Intézet – a világon először – a zsidó tanulmányokon belül, kifejezetten az európai zsidóság szellemtörténetével és kultúrájával foglalkozik majd. A magyar és külföldi hallgatók a zsidó vallásfilozófiával, kánonjogtörténettel és misztikával foglalkozó rabbinikus tárgyakat hallgathatnak, továbbá nagy hangsúlyt kap a szekuláris európai zsidó irodalom és filozófia ismertetése is. A Yale, a Harvard, University of California, a New York-i Touro College, az izraeli Bar-Ilan és a Tel Aviv University, valamint a német Bergische Universität Wuppertal egyetemről érkező neves vendégprofesszorok garantálják, hogy a résztvevők a régióban egyedülálló, világszínvonalú judaisztika-képzést kapjanak.

Az iskolának az a célja, hogy az itt diplomát szerzők különleges előnybe kerülhessenek a karrierjük folytatásakor, nemcsak a zsidó oktatásban, hanem a zsidó kultúra, társadalom és politika minden, a zsidó nép számára releváns aspektusában is.

Az Ashkenazium dékánja, Dr. Michael Chighel filozófus-professzor elmondta, hogy a magyar hallgatók jelentős tandíjkedvezményt kapnak, de a külföldi jelentkezők is nagyon kedvező feltételekkel tanulhatnak judaisztikát Budapesten. Az Ashkenazium campusa a pesti belvárosban lesz, ennek kialakítása is hamarosan megkezdődik.

Januárban Dr. Chighel találkozott a vállalkozókkal, hogy megvitassák az eredeti Talmud Tóra épületének felújítását. Ez a legrégebbi ilyen ház Pesten, a Vasvári Pál utca 5. szám alatt. A legutóbbi felújítás során az épület belső részét lakásokra osztották fel. Az új tervek szerint az 1. szintet nagy előadóteremmé bővítik. Két további osztályterem épül a 2. szinten. Az épületben kényelmes társalgó és különféle „zugok” találhatók, ahol a diákok időt tölthetnek.

Az Ashkenaziumnak saját szállás­szol­gáltatása van, amelynek célja, hogy minőségi lakást találjon tanu­lói­nak az iskola környékén. A szolgáltatás igénybevételével kap­csolatban az accommodation@ashkenazium.eu

címen lehet érdeklődni.

Természetesen a hallgatók sokszor szívesen intézik maguknak a szállást. Az alábbiakban a lakásvadászathoz hasznos weboldalak találhatók: Budapest Flats and Apart­ments for Rent on Facebook, Uni­ted Erasmus Housing, Tower Bu­dapest. Más webhelyek és Facebook-oldalak könnyen guglizhatók.

A budapesti bérleti díjak az amerikai, izraeli és nyugat-európai normákhoz képest jelentősen alacsonyabbak. Egy első osztályú diákszoba egy közös apartmanban havonta általában 200-400 euróba kerül.

A kóser étkezést tartó hallgatók számos finom glatt kóser éttermet vehetnek igénybe a környéken, mint például a Carmel, a Tel Aviv Café és a Meatup. A 7. kerületben a Kóser Piac egy glatt kóser kisbolt. A Semes a helyi kóser pékség, amely megrendeléseket fogad és szállít. A hallgatók igényeitől függően az Ashkenazium irodája gondoskodik a meleg ebédek, pékáruk és kóser ételek rendszeres szállításáról a Vasvári Pál utca 5. szám alatti campusra.

Az Ashkenazium Zsidó tanulmányok MA tanterve négy tanulmányi területre oszlik: történelem (AH), rabbinika (AR), intellektualizmus (AI) és irodalom (AL).

Osztályok

Az Ashkenazium előadásai és szemináriumai mind egy agytröszt (think tank) mintájára működnek. Minden tanfolyam intenzív egyhetes szemináriumként fog zajlani egy tanárral annak érdekében, hogy megkönnyítse az elmék intim találkozását és lehetőséget teremtsen a mélyreható elmélyülésre egy-egy témában. Bizonyos esetekben a kiegészítő tanítási órákat online tartják.

Részvételi követelmények

Minden szemináriumi tanfolyam 23 osztályon belüli órát és további 5 online órát foglal magában. Az órai bontás általában a következő lesz: hétfőtől csütörtökig 9:00-12:00 és 13:00-15:00 között. Péntek 9:00-12:00 óráig.

Az oktatóknak joguk van az ütemterv megváltoztatására, hogy jobban megfeleljenek maguknak és a hallgatóknak.

Bármely adott tanfolyam teljesítése érdekében a hallgatók várhatóan legalább 18 tanórán vesznek részt.

Vizsgák és osztályzás

Eltérő rendelkezés hiányában a hallgatónak el kell olvasnia az összes kijelölt tananyagot az adott szeminárium megkezdése előtt. Erre ösztönzésképpen az osztályzat 15%-a az első óra előtt megrendezett vetélkedőn alapul, amelynek célja, hogy tesztelje a hallgató alapvető ismeretét az olvasmányokról. Az osztályzat fennmaradó része (85%) egy esszén alapul. A hallgatóknak lehetőségük lesz beküldeni az esszé második tervezetét, miután megkapják az oktató visszajelzését az első tervezetről, amely esetben az esszéhez rendelt magasabb osztályzat lesz végleges.

Az intézmény vezetője, Michael Chighel professzor Torontóban és más kanadai egyetemeken végezte filozófiai tanulmányait, csaknem tíz éven át Bécsben tanított judaisztikát. Tudományos érdeklődése középpontjában az európai filozófusok állnak, azon belül is Martin Heidegger és Emmanuel Levina munkásságával foglalkozott. Chighel „Kabale” című könyve, amely Heidegger és a judaizmus kapcsolatával foglalkozik, a 2020-as év egyik filozófiai szenzációja volt.

A márciusban bemutatott népszerűsítő filmben Michael Chighel professzor ismerteti az Ashkenazium programját, melyben a kétéves képzés keretein belül olyan témákban szerezhetnek nemzetközi diplomát az érdeklődők, mint a középkor jelentős rabbijainak munkái, a felvilágosodás mozgatórugói vagy a Wissenschaft des Judentums („zsidóságtudomány”) kora és eredményei.

A rövid bemutatóvideóból megtudjuk az egyetemen oktató néhány professzor nevét, így fény derül arra, hogy az Ashkenazium oktatói gárdájához olyan neves tudósok csatlakoztak, mint Suzannah Heschel a Dartmouth College-ból, Paul Franks a Yale-ről, Elliott Wolfson a California Universityről, Susan Handelman és Eric Lawee a Bar Ilan Egyetemről, Henry Abramson a Touro College-ból vagy Peter Trawny az Universitat Wuppertalból.

A képzésre az Ashkenazium honlapján lehet jelentkezni: www.ashkenazium.eu

Jelentkezési határidő: 2021. július 30.

Juhász Vali írása

A zsidó negyed

A budapesti zsidó negyed kétségtelenül a város „legjellemzőbb” része. Még mindig a dzsentrifikáció folyamatában  van ez a kopott-elegáns kerület. Zsúfolt funky kis dizájner butikokkal, vintage üzletekkel, galériákkal, utcai művészettel és óriási falfestményekkel a régi tűzfalakon, hangulatos egzisztencialista kávézókkal és az egyedülálló „romkocsmákkal”.

Nemzetközi hírű a mór újjászületés stílusában épült Dohány utcai nagyzsinagóga, amely Európa legnagyobb és a világ második legnagyobb zsinagógája. Két kisebb, de még mindig nagyon karizmatikus zsinagóga található a környéken: a neo-orientalista stílusú a Rumbach Sebestyén utcában, valamint a Kazinczy utcai, szecessziós arculattal.

A kommunizmus 1989-es összeomlása óta a zsidó élet visszatért a 7. kerületbe működő zsinagógákkal, iskolákkal, mikvékkel, judaika üzletekkel, kóser éttermekkel és étkezési szolgáltatásokkal. Az Ashkenazium is jelentős hozzájárulásnak ígérkezik a helyi zsidó negyed újjáéledésében.

Megjelent: Egység Magazin 31. évfolyam 143. szám – 2021. június 1.