A Rebbe nem csak a lubavicsi hászidok számára volt vezető és iránymutató. Számos politikus, katonai vezető és közéleti szereplő is segítségét, támogatását éás áládását kérte az évek során. Köztük volt Áriel Sáron is, aki Izrael miniszterelnöke volt 2001 és 2006 között. 1968-ban, egy évvel azelőtt, hogy parancsnoki kinevezését megkapta volna az izraeli hadsereg déli főparancsnokságára, először járt audiencián a Rebbénél.

A JEM videójában erről az első, meghatározó élményt nyújtó találkozóról beszélt.
„Két hónappal ezelőtt az Egyesült Ál-lamokba látogattam, éspedig két célból: az első az USA hadseregének meglátogatása volt, a másik pedig hogy előadjak ország-szerte különféle egyetemeken. Mielőtt ha-zaindultam volna, volt bennem még egy harmadik világos cél: meglátogatni a Rebbét.”
Az audencián a Rebbe először arról kérdezgette Saront, mit mond a diákoknak az egyetemi előadásokon.
„Teljesen egyetértettem a Rebbével abban, hogy a legfőbb erőt zsidó felebarátaink közt kell kifejtenünk. A Rebbe azt mondta nekem, hogy ne keressük tovább a nemzetek kedvét. Fontos dolog a má-sokkal való kapcsolat, de kétség nem fér hozzá, hogy legfőbb erőinket a zsidók közt kell kifejtenünk… Mikor a zsidókhoz beszé-lek az USA-ban, az ifjabb és az idősebb nemzedéknek, azt mondom, hogy a zsidó nép egy nemzet. A judaizmus nem csupán vallás, a judaizmus a vallás és a nemzetiség kombinációja. Legyenek büszkék rá, hogy a világ legkülönlegesebb nemzetének részei.”
A Rebbe nem elégedett meg teljesen ezzel a válasszal, és tovább kérdezősködött: „De mit mondasz nekik, mit tegyenek?”
„Legyen zsidó identitásotok.” – volt Ariel Saron válasza.
A Rebbe erre azt mondta: „Mikor olyan zsidó emberről van szó, aki zsidó otthonban nőtt fel, hagyományos zsidó ház-tartásban, lehetséges, hogy a zsidó iden-titása kitart egy generáción át, de a zsidó nép jövőjét nem garantálja. Cselekvéssel is párosítani kell – az Örökkévaló paran-csolatainak megtartásával.” A Rebbe foly-tatta, elmagyarázta, hogy a zsidó vallásban minden összefügg a cselekvéssel: „Izrael földjén élni egy tett, megtartani a szomba-tot, az is egy tett” folytatta a Rebbe, majd hozzátette, hogy tökéletesnek lenni lehe-tetlen.
„Saját magáról beszélt és én a nagyság jelét láttam abban, hogy e szavakat szólta a saját szájával” idézte fel a beszélgetés folytatását Izrael akkori miniszterelnöke „Nekem is vannak hiányosságaim a mic-vák megtartásában. Az a tény, hogy nem élek Izrael földjén, máris lehetetlenné teszi, hogy teljes legyek.”
A Rebbe véleménye szerint tehát szük-séges a micvák gyakorlati teljesítése: a zsidó nemzeti öntudat tehát nem elég, ha nem társul hozzá a micvák gyakorlása.

Megszakítás