Még ha a robotok képesek lesznek is tóramagyarázatot tartani, rabbikra akkor is szükség lesz, írja a téma kutatója, dr. Harris Bor a The Jewish Chronicle oldalon.

Amikor az Örökkévaló Mózesre ruházza a feladatot, hogy kivezesse a zsidó népet Egyiptomból, a próféta és vezető kifogásokkal próbái kibújni a feladat alól.

És mondta Mózes az Örökkévalónak: Kérlek, Uram, nem vagyok én a szónak embere sem tegnapról sem tegnapelőttről, sem amióta te szóltál szolgádhoz, hanem nehéz ajkú és nehéz nyelvű vagyok én. (2Mózes 4:10).

Majd még többször megismétli:

De Mózes mondta az Örökkévaló színe előtt: Íme, én metéletlen ajkú vagyok, hogy hallgatna rám Fáraó? (2Mózes 6:30)

De szólt Mózes az Örökkévaló színe előtt mondván: Íme, Izrael fiai nem hallgattak rám, hogyan hallgatna meg Fáraó, holott én metéletlen ajkú vagyok? (2Mózes 6:12).

Mi volt Mózes problémája? Rabénu Chananel (965-1055) szerint a mássalhangzókkal akadt baja, mások szerint dadogott, selypített, nyitott szájpadlása volt, elfelejtette az egyiptomi nyelvet vagy nem tanulta meg jól a hébert. Az is elképzelhető, hogy egyszerűen nem tudta jól kifejezni magát. Nem nehéz megérteni Mózest: mindenkivel előfordul, hogy nem találja a szavakat vagy nem tudja jól átadni, amit mondani szeretne.

Isten azonban nem fogadja el a kifogásokat:

Ki adott szájat az embernek, avagy ki tesz némává… Azért most menj, én pedig leszek a te száddal és megtanítalak arra, hogy mit beszélj. (2Mózes 4:11-12)

A midrás (Smot Rábá 3:20) hozzáteszi, hogy Isten a következő szavakkal nyugtatta meg Mózest: „Ha azt akartam volna, hogy a szavak embere legyél, akkor azzá teremtettelek volna. Minden úgy lesz, ahogy mondani fogod, mert Én leszek a szád.” Ebből levonhatjuk azt a következtetést, hogy Isten éppen a beszédbeli hiányosságai miatt választotta Mózest, így Isten egyenesen az ő szájából szólhatott, és amikor Mózes beszélt, az emberek Istent hallották. Mózes semmit nem fejezett ki önmagából, mindent úgy mondott, ahogy az Örökkévaló parancsolta neki.

A ChatGPT 2022 novemberében robbant be a világ színpadára és azoknak, akik megismerkedtek vele, bizony tátva maradt a szája és döbbenetükben szinte meg se tudtak szólalni. Bár a ChatGPT még messze van a tökéletességtől (viszont minden nappal egyre jobb lesz), az embernél jobban képes bármilyen témában értelmes és intelligens beszélgetéseket folytatni. Ebből az is következik, hogy a gépek az ember nyelvi képességeit messze túlszárnyalva az emberi nyelvet értéktelenné silányítják, mivel hozzájuk képest az ember, akárcsak Mózes, lassú nyelvű és nehéz beszédű. A gépek hamarosan jobb irodalmat, zenét és más művészeti termékeket állítanak elő, mint az emberek.

A vallásos ember azonban tudja, hogy a gépek nem istenek, akármilyen nagy hatást is gyakorolnak ránk vagy akármilyen sikeresen jósolnak meg dolgokat. A gépek gépek maradnak, abból az információból táplálkoznak, amit elérhetővé teszünk a számukra. Rostand Cyranójában Roxanne-t elbűvölik az erkélye alól hangzó szavak, ám amikor rájön, hogy azokat Cyrano súgja a szerelmes lovagnak, akkor azt is megérti, hogy valójában Cyranót szereti, nem a barátját, aki csak utánozza Cyrano szavait.

Nekünk is meg kell találnunk a lelket a szavak mögött és bíznunk kell a nyelv szentségében. Ha az ember a mesterséges intelligencia segítségével ír, fontos, hogy felülbírálja annak szavait és addig hajlítsa és alakítsa, amíg az illető valódi személyiségét fejezi ki a szöveg.

Fotó: Alex Knight on Unsplash