Shterna Wolff, a hannoveri Chábád vezetője lett egy vezető német lap szerint a hét személyisége.

A széles körben elismert, Rundblick Niedersachsen című újság Németország legbefolyásosabb közszereplőit mutatja be hétről hétre. A személyeket az olvasók javasolják és az ajánlatokból a szerkesztők választják ki szigorú feltételek szerint az általuk legalkalmasabbnak vélt személyiséget. Wolff rebecent férjével együtt végzett, illetve az ő halála óta egyedül folytatott munkásságának elismeréseképpen mutatták.

Binyamin Wolff rabbi 2020 áprilisában, mindössze 43 évesen hunyt el koronavírus okozta megbetegedés következtében. Özvegyen maradt felesége akkor úgy döntött, a rettenetes gyász ellenére mindenképpen folytatja a kettejük által megkezdett munkát. „Az, hogy az elmúlt hónapokban hatalmas sikereket értem el és láttam, ahogyan Isten beavatkozik [a dolgok menetébe], nem csökkenti a szeretett férjem és gyermekeim apja elvesztése fölött érzett fájdalmat. »Egyedül« végezni a slichutot [küldetést], egy nagy családdal és közösséggel, nem egyszerű feladat. Hogy őszinte legyek, van, amikor nyomasztó is, de úgy döntöttem, hogy előrefelé tekintünk és leírhatatlan, hihetetlen sikereket értünk el” – mondta az asszony.

A nyolcgyermekes Shterna rebecen úgy érzi, férje csak fizikai valóságában távozott, ám mindennapi életében továbbra is vele van: „A sáliách [a küldött] a slichutnak [a küldetésnek] szenteli az egész életét, még azután is, hogy fizikai élete véget ért. Benny továbbra is sáliách és lehetőségei szerint segít engem.” A közösség tagjai úgy érzik: éppen ők azok, akik a rebecen tevékenységéből erőt merítenek és támogatást nyernek szeretett rabbijuk elvesztése után.

„Shterna Wolff elkötelezettségével, magabiztosságával és meg nem törő erejével valódi példaképként szolgál a világon minden egyes nő számára.” – mondta Mark Simon, a közösség egyik tagja, a Wolff család közeli barátja és a hannoveri Chábád-központ oszlopos támogatója. – „Ha valaki ilyen személyes tragédiát él át, és közben képes arra, hogy egy idegen országban nevelje nyolc gyermekét és vezesse a Chábád-központot, az egyenesen csodálatra méltó. Különleges erejével képes volt »felvirágoztatni a sivatagot«.”

Shterna így vallott arról, hogy honnan meríti az erejét: „Egy tragédiát követően csupán két út áll a ember előtt: vagy összeesik és feladja, vagy tovább halad. Amikor a férjemmel elvállaltuk ezt a slichutot, akkor életre szólóan elköteleződtünk mellette, és vállaltuk, hogy nem esünk el, nem állunk meg és nem is térünk vissza a szülővárosunkba.” Férje halálát követően számos, korábban zárva tartott ajtó nyílt meg a zsidó közösség előtt. A német kormány tagjai és híres politikusok ajánlottak támogatást és segítséget, néhányan még a saját telefonszámukat is megadták az asszonynak, hogy bármikor elérhetőek legyenek a számára. Bár a járvány igyekezett közbeszólni, végül számos csodának és 16 ezer támogató adományainak köszönhetően nemrégiben felavatták Hannover első Chábád-központját Benny Wolff rabbi emlékére. A központ a Bét Binjomin – Benjámin-ház nevet kapta.

Az új hannoveri Chábád-központ, a Bét Binjomin

A Kölnből, hagyományos zsidó családból származó Simon így emlékezett szeretett rabbijára: „Fényoszlop volt Hannoverben. Amit most látunk Hannoverben, az csodák valóságos sorozata. Világos számunkra, hogy a rabbi lelke a Rebbe lelkével együtt igen aktívan jár közben az érdekünkben.” Az újság hasábjain így írtak Wolff rabbiról: „Izsák Andor professzor [Németországban élő, magyarországi származású zenetudós], a Zsidó Zenei Központ alapítója Binjámin Wolff rabbi közeli barátja volt. Elmondása szerint »szomjazik a spiritualitásra« – ezt a szomjúságot Benny rabbi remekül tudta csillapítani. »Rengeteg olyan zsidó él Hannoverben, akik nem tudtak imádkozni. Kézen fogta őket, és megmutatta nekik, hogy hogyan tegyenek tfilint. Egy pohár bor fölött, jó ételek mellett és örömteli hászid dallamok kíséretében, kedves, finom és fenyegetésektől mentes módon tanította nekik a zsidóságot.«”

A rebecen arról is beszélt, hogy mióta csak Hannoverbe költöztek a férjével, a Rebbe fényét követték. Hozzátette, hogy a világszerte számtalan helyen élő küldöttek sikerei nemcsak személyes képességeiktől és kvalitásaiktól függnek, hanem a Rebbe soha nem szűnő spirituális támogatásától és útmutatásától: „Egy fiatal pár idegen országba költözik. Nem tudják a nyelvet, távol vannak az otthonuktól, és mégis nagyszerű dolgokat hajtanak végre. Bizonyos, hogy a siker nem csupán a pár képességeinek köszönhető, hanem magasabb erő munkálkodásának is köszönhető.”

A Wolff család egy hanukai gyertyagyújtáson

A rebecen azt is elmondta, hogy fantasztikus már maga az a tény, hogy egy teljesen világi német újság elismeri a Chábád teljesítményét és emberek milliói számára hirdeti a Chábád-Lubavics mozgalom küldötteinek elkötelezettségét és odaadó munkáját: „Engem választottak… Minden eddigi eredményem közül ezt tartom az elérhető legnagyobb megtiszteltetésnek”. Simon pedig így fejezte be a szavait: „Hiszem, hogy még száz év múlva is beszélni fognak a legendás Wolff rebecenről”.

zsido.com

Forrás: chabad.org