A REBBE SZAVA

 

Az ügyvéd

A joggyakorlat fontos tanulságokkal szolgálhat számunkra. Az ügyvéd fő feladatának az olyan bizonyítékok feltárását tekinti, amelyek védence felmentéséhez vezetnek. Bármilyenek is a körülmények, bármennyire gyenge lábon állnak is a bizonyítékok, az ügyvéd arra törekszik, hogy megfelelő védelmet biztosítson ügyfelének. Hasonlóképpen, nekünk is arra kell törekednünk, hogy feltárjuk mindama jóságot és erényt, ami a többi zsidóban lakozik.

Ha valaki kutat ás, de nem talál vízre, az nem jelenti azt, hogy azon a helyen nincs víz. Lehet, hogy mélyebbre kell ásni, hogy megtaláljuk a vízforrást. Ugyanez vonatkozik arra is, amikor a másokban rejlő jó tulajdonságokat kutatjuk. Még ha ezek első pillantásra nem is nyilvánvalóak, ha tiszta szívvel keressük, minden bizonnyal felfedezzük mások nemes jellemvonásait. Ha valaki csak a rossz dolgokat látja a másikban, a hiba minden bizonnyal benne van. Ez szorosan összefügg a judaizmus egyik fontos tanításával: hogy kedvezően ítéljünk meg másokat és tetteik mögött jó szándékot feltételezzünk.

Megjelent: Gut Sábesz 1. évfolyam 27. szám – 2014. július 28.