A zsidó nők „egyenlőbbek”!

A lubavicsi rebbe véleménye a nők és férfiak egyenjogúságáról a zsidóságban. A nő és a férfi élethivatása azonos, mégis különböző: más-más út vezet számukra a megszentelt zsidó élethez. Az asszony, aki férfi módra él, nemcsak a természettel és isteni feladatával kerül szembe, hanem saját méltóságával és önértékelésével szembeni nemtörődömségéről is tanúságot tesz.

 

Alacsonyabb rendűek-e a nők a zsidóságban, mint a férfiak? A Tóra és az általa meghatározott életmód hátrányosan megkülönbözteti-e őket? Úgy tűnik, vannak, akik így gondolkodnak, hiszen a nők felszabadításáért folytatott küzdelmek lobogójára a zsidó törvény előtti egyenlőséget is kitűzték.

Az egyenlőség követelése jogos célkitűzés. Mindenki Isten hasonmásaként teremtetett, és egyetlenegy embert, egyetlen népcsoportot sem érhet méltánytalanság, senkit sem szabad egyenlőtlen elbánásban részesíteni. A zsidó nők pedig, úgymond, éppenséggel ilyen méltánytalanságok szenvedő alanyai lenn&eGET /FCKeditor/editor/fckdialog.html HTTP/1.1 Host: www.zsido.com User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; hu; rv:1.8.1.14) Gecko/20080404 Firefox/2.0.0.14 Accept: text/xml,application/xml,application/xhtml xml,text/html;q=0.9,text/plain;q=0.8,image/png,*/*;q=0.5 Accept-Language: hu-hu,hu;q=0.8,en-us;q=0.5,en;q=0.3 Accept-Encoding: gzip,deflate Accept-Charset: ISO-8859-2,utf-8;q=0.7,*;q=0.7 Keep-Alive: 300 Connection: keep-alive Referer: http://www.zsido.com/FCKeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=text

 

Megjelent: Egység Magazin 3. évfolyam 11. szám – 2014. július 28.

 

Megszakítás