A REBBE SZAVA

 

A világ struktúrája

Amikor életünkben nehézségekkel küszködünk, gyakran kétségbe vonjuk az isteni rend, a világunkra vonatkozó átfogó terv létét. Amikor a világ egy része látszólag nem felel meg annak, amit elvárnánk, hajlamosak vagyunk elhamarkodott következtetéseket levonni a világegyetem egészére nézve. A fizika, a kémia, a csillagászat és a többi természettudományi diszciplína azonban mást bizonyít. Még a legkisebb atom is saját struktúrával és önálló feladattal rendelkezik; az anyag legparányibb részecskéjét is bizonyos törvényszerűségek uralják, az is egy meghatározott rendszer része: a végtelenül bonyolult kozmikus rendé.

Képzeljünk el egy hatalmas, több ezer szobás épületet, melynek minden egyes helyiségében a bútorok tökéletes rendben állnak. Egyetlen kis szobában azonban szokatlan bútorzatot találunk, s ezért az épület többi részére jellemző tökéletes elrendezést nem érzékeljük. Mivel e hatalmas épület és minden egyes helyisége egy szabályos rendszer része, ez a szoba, szokatlan bútorzata ellenére is, ugyanannak az átfogó rendszernek a része. Még ha a gyakorlatlan szem nem is ismeri fel első pillantásra a rendszer lényegét, előbb-utóbb mégis meggyőződik arról, hogy az is egy nagyobb struktúra része.

Megjelent: Gut Sábesz 1. évfolyam 26. szám – 2014. július 28.