A REBBE SZAVA

 

A nyomdász

A nyomtatás hőskorától szinte napjainkig a kinyomtatandó szöveget lemezeken, ún. kliséken tárolták, és ha a szövegben bármi hiba volt, a klisét meg kellett semmisíteni. A sorszedő gép megjelenésével erre már nem volt szükség, mivel a betűket tetszés szerint lehetett cserélni.

A Kabbala szerint, minden létező a héber ábécé huszonkét betűjéből meríti életét. E betűk különféle kombinációi, a Teremtés Könyvében olvasható “tíz mondás, mellyel az Örökkévaló megteremtette a világot” tartalmazzák a teremtés minden mozzanatát, legyen az akár pozitív, akár negatív.

Az előző nemzedékek gyakorta úgy kezelték a negatív dolgokat, hogy “megsemmisítették a kliséket”. Ám a Báál Sém Tov és a chaszidizmus óta lehetségessé vált a “betűk újrarendezése”, a rossz jóra változtatása. Mivel minden dolog esszenciája a szentség, mi is képesek vagyunk feltárni a rosszban rejlő jóságot s azt szentté változtatni, hiszen ez a végső célja annak, hogy az Örökkévalót szolgáljuk.

Megjelent: Gut Sábesz 1. évfolyam 33. szám – 2014. július 30.