A REBBE SZAVA – A hozzáállás a lényeg

Ábrahám ősatyánk megkérdőjelezte Isten igazságosságát (1Mózes 18:25.), így tett Mózes is (2Mózes 5:22.), így tettek rabbi Ákivá elődei is, amikor őt a tűzön égve látták (Talmud, Mönáchot 29b.), és így tett még sok más emelkedett lélek is. Ha Istenhez felkiáltunk, megkérdőjelezzük a dolgok menetét, nem valami forradalmit teszünk, nem mi vagyunk az elsők, hisz már nálunk nagyobb elődeink is így tettek.

Mégis mindazok közül, akik értetlenül fordultak Istenhez, két hozzáállást figyelhetünk meg. Azok, akik kérdésükre választ vártak, és azok, akik nem.

Azok, akik tudásra vágytak, azok értelmet nyertek, valami olyanra éreztek rá, olyat fogtak fel, ami messze túllépi a mi egyszerű értelmünket.

Azok viszont, akik kérdeztek, de érteni nem akartak, ők valóban semmire sem jutottak.

Megjelent: Gut Sábesz 2. évfolyam 50. szám – 2014. augusztus 25.