Akadály vagy próbatétel?
Sokan úgy gondolják, hogy nekünk, embereknek, a teremtés koronájának csak azután adott útmutatást, törvényt, a Mindenható Isten, miután megteremtette gyönyörű világunkat; és hogy azért kaptuk a törvényt, nehogy e világot tönkre tegyük. Az igazság azonban az, hogy a Tóra már jóval a teremtés előtt létezett, és e Tan alapján teremtetett a világ úgy, hogy a Tórába foglalt törvényeket véghez tudjuk vinni. Így pedig nyilvánvaló téved, aki azt állítja, hogy létezik a világon olyan akadály, ami lehetetlenné teszi Isten szolgálatát. Azon a világon, ami Isten akarata szerint lett teremtve, nincsenek leküzdhetetlen akadályok, csupán próbatételek.
A mindennapi élet próbatételei tulajdonképpen a materiális világ megnyilvánulásai. Azáltal, hogy nem esünk kísértésbe, és Istent minden körülmények között erős szívvel szolgáljuk, még azokat az akadályokat is magasabb szintre emeljük, amelyek megnehezítették a dolgunkat.

Megjelent: Gut Sábesz 3. évfolyam 49. szám – 2014. november 17.

 

Megszakítás