A HETI HÁFTÁRÁ – RÖVIDEN

 

A gazdagság árnya

„Menekült vala Jákob Árám mezejére, és szolgált Izrael, egy asszonyért” (Hoséá 12:13).

Ez a mondat kapcsolat a Szidrával. Hoséá, a tragikus életű próféta II. Jerobeám uralkodása alatt élt. Ez a korszak, az i.e. VIII. sz . közepe, Izrael legboldogabb kora lehetett volna, de a „Vég kezdete” lett. A pusztulást mindig a nyomorra szokták összekapcsolni. Nos, Gazdagság, fényűzés és bálványimádás jellemezte e kort. „Mihelyt legelőjük volt, rögtön jóllakattak, mihelyt jóllaktak, felfuvalkodott szívük és elfelejtettek engem” (uo. 13:6). Asszíria világhatalma már feltűnt, a próféta hangos szóval figyelmeztetett, bűnhődni fog Somron. Az Északi Királyság fővárosát itt az egész ország helyett említi. Nem szabad hinni sem Asszíriának, sem Egyiptomnak. Csak Istenben. Segítsége, mint a harmat, virulhat tőle a liliom, illata, mint a Libanon lankáin a cserje, levendula, mirha. Irgalmas védője Ő az árváknak, engedi az áldozatok helyettesítését imákkal. Izraelnek nincs köze a bálványokhoz. A Gondviselés tartja szemmel a nép sorsát. Minden dús termés Tőle való. Útjai egyenesek az igazak számára, de a bűnösök elbuknak rajta.

D.G.

Megjelent: Gut Sábesz 2. évfolyam 7. szám – 2014. augusztus 5.