Az áldott emlékű Lubavicsi Rebbe, Menáchem Mendel Schneerson rabbi minden ünnep közeledtével üzenetet küldött követőinek és az egész zsidó népnek. Ebben az 1973-ban kelt hanukai üzenetben a fény ünnepének különleges erejéről írt.

 

Isten kegyelméből

Hanuka ötödik lángja, 5734 (1973. december 23.)

Brooklyn, N.Y.

 

Népünk, Izrael fiainak és lányainak, éljenek bárhol.

Isten áldjon benneteket!

Üdvözlet és áldás!

 

A világ megújulása

A SLÁ (Jesájá Horowitz rabbi) úgy tanítja, hogy Hanuka az egész világra hatással van. Így fogalmaz: „Hanuka, mely a Szentély újjáavatására emlékezik, kapcsolatba hozható a világ megújulásával, mert a világot a Tóra és a parancsolatok betartása miatt teremtette Isten. A görögök célja az volt, hogy Izrael népe elfelejtse a Tórát és a parancsolatokat. Amikor a hasmóneusok legyőzték őket, azzal a Tóra és a parancsolatok is győzedelmeskedtek, s ezáltal az egész világ megújult… Ahogy a világ teremtése azzal kezdődött, hogy ‚legyen világosság’, úgy Hanuka lényege is a fény fellobbantása”.

Hanuka és a gyertyagyújtás közötti kapcsolatot hangsúlyozza a gyertyagyújtás micvájának kiemelt jelentősége, melyről máshol már hosszabban értekeztem. Íme a lényeg:

Minden egyes parancsolatnak hatása van a világra (ahogy a SLÁ is utal erre), ám ez a hatás nem mindig észrevehető a fizikai szem számára vagy nem tapasztalható meg azonnal a parancsolat végrehajtása után.

Jó példa erre az adakozás micvája, mely az összes többi parancsolat gyökere, továbbá az élet és megélhetés áldása sugárzik a jótékonyságot gyakorló személyre és családjára, illetve életerőt biztosít az egész világ számára. Mindez azonban nem tapasztalható meg közvetlenül, nem az történik, mint amikor elültetünk valamit, majd később betakarítjuk a termést. Fizikai szem ezt nem láthatja és a szekuláris elme nem foghatja fel.

 

A gyertya és a fény

Ehhez hasonlóan a parancsolatok betartásakor általában, amikor végtelen fény ragyog a világra, ahogy az Írásban is áll: „a micva egy gyertya, a Tóra pedig fény”, maga a fény nem látható a fizikai szem számára.

A gyertyagyújtással kapcsolatos micváknak különleges státusza van, legyen szó az egykori Szentély fényeiről, vagy az otthonainkban fellobbanó szombati és ünnepi lángokról. A parancsolat végrehajtásának eredménye azonnal látható, amint megjelenik a fény, ráadásul mindenki számára, aki a közelben tartózkodik, hiszen a fény bevilágítja az egész házat.

A fénnyel kapcsolatos parancsolatok közül azzal tűnik ki a hanukai gyertyagyújtás micvája, hogy az ünnep fényeit a házon kívül lobbantjuk fel. Az előírás szerint az otthon bejárata előtt, kint kell meggyújtani a gyertyákat, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az ablakban. Ezáltal minden járókelő, zsidó és nem-zsidó egyaránt, észreveszi a lángot, mely kifelé világít és beragyogja a környezetet. Sőt, most már köztudott dolog, hogy Hanukakor a zsidók a világ minden táján fényeket gyújtanak és ezzel elűzik a sötétséget (hiszen a gyertyákat naplemente után kell meggyújtani) és bevilágítják a közterületeket.

 

A spirituális hatás

A hanukai gyertyák fent említett fizikai hatásából következtethetünk a spirituális hatására is: a hanukai fényeknek különleges módon képesek bevilágítani a száműzetés sötétjét, legyen szó a külvilágról vagy az ember belső száműzetéséről, más szóval a benne lakozó rossz ösztönről (mely tulajdonképpen a fizikai száműzetés kiváltó oka, ahogy imáinkban áll: „bűneink miatt kiűzettünk országunkból”). Ez a ragyogás ráadásul azonnal érzékelhető, és nem igényel semmilyen előzetes magyarázatot vagy a külvilág részéről bármilyen felkészülést.