A HÁFTÁRÁ RÖVIDEN

 

Az optimista Jeremiás

A babilóniai hadsereg szorongatja Júdeát ­ a főváros elfoglalása csak idő kérdése. A király börtönbe veti Jeremiást, mert az az ellenség győzelmét és Jeruzsálem elfoglalását jósolja meg. Cidkijáhu király azt várta, hogy az igazsággal szemben az uralkodó diadalát jövendölje meg. A próféta azonban csak azt mondhatja, ami viselkedésünk nyomán, az Örökkévaló akaratából bekövetkezik majd be. Ha a király még idejekorán felfigyelt volna az intő szóra, a büntetés enyhébb lehetett volna. Jeremiás mégis optimista, mert visszavásárolta ősi jussát, azt a földet, amely akkor az ellenség kezén volt. Magyarázatot is ad optimizmusára: “Fognak még házat, szántóföldet és szőlőt venni ebben az országban.” (Jeremiás 32:15.) Gyönyörű imájában elmondja, Isten előtt nincs lehetetlen, “nem haladja meg a Te hatalmadat semmi sem” (uo. 17.). Ha a Gondviselés akarja, elbukik az ellenség, szabad lesz az ország, értékes a föld. A szidrá a földvisszavásárlás szabályairól is tárgyal ­ ez az összefüggés a háftárával (uo. 32:6-27.).

D. G.

Megjelent: Gut Sábesz 1. évfolyam 33. szám – 2014. július 30.