Az örökké pozitív látásmód volt a Rebbe szellemiségének az egyik legerősebb jellemzője. A közeledő zsidó nemzeti gyásznap, Tisa beáv (Böjt kezdete Budapesten: augusztus 10. 20.05, Böjt vége Budapesten: augusztus 11. 20.37) – amikor két Jeruzsálemi szentély pusztulására is emlékezünk – a Rebbe számára nem a gyászt, hanem a gyászból fakadó reményt jelentette a megváltásra és újjáépítésre.

Isten kegyelméből

 

  1. menáchem áv hónap 15.

[1970. augusztus 17.]

Brooklyn, N.Y.

 

A táborozók és az ifjúsági vezetők részére

Camp Emunah

Greenfield Park, N.Y.

 

Üdvözlet és áldás,

 

Örömmel vettem át J. J. Hecht rabbitól a beszámolóját a nyári táborban folyó életről és programokról, továbbá a tisá beávkor gyűjtött adományt, melyet szintén átadott.

Ahogy említettem a tisá beávot megelőző szombaton, mely beszéd bizonyára eljutott hozzátok is, az adakozás különösen erős kapcsolatban áll tisá beáv napjával és felgyorsítja a megváltás bekövetkeztét, ahogy a próféciában is áll: „Cion igazság által váltatik meg és megtérői mind igazság által”. [A cödáká szó egyszerre jelent adományt és igazságot is].

Az adakozás különösen aktuális a délutáni ima előtt, mert akkor toldjuk be a főimába a Náchém [vigasztalás] bekezdést.

Adja az Örökkévaló, hogy a ti és minden zsidó adakozása érdemében, a Tóráért járó jutalom érdemében, azaz a Tóra és a parancsolatok szellemében megélt mindennapok érdemében hamarosan eljöjjön a vigasztalás. Akkor ti és minden egyes zsidó, gyermek és felnőtt eljön, hogy találkozzon igaz megváltónkkal, amikor a szomorúság napjai a boldogság napjaivá válnak, ahogy arra ígéretet tettek szent prófétáink a szent Tórában.

Áldással,

 

 

 

Isten segítségével, áv 9. [böjtje] kimenetele után

Adja az Örökkévaló, hogy ez a nap (és az összes többi böjtnap)

hamarosan boldog és örömteli ünnepnappá változzon!

 

„Isten szemtől szemben beszélt veled” hetiszakaszának szerdája

  1. Brooklyn, N.Y. [1984. augusztus 7.]

 

Áldás és békesség,

 

… Az a zsidó nép szokása, ami olyan, mintha a Tóra törvénye lenne, hogy a Holdat éppen tisá beáv kimenetelekor szentelik meg. Ennek az a sok helyen megemlített oka, hogy a zsidó nép és az isteni jelenlét úgy fog megújulni, mint ahogy a Hold teszi, továbbá az a tény, hogy a messiás tisá beávkor született meg, a délutáni ima idején.

Ez tehát arra is alkalmas idő, hogy megújult erővel vállaljuk magunkra a megtérést, a Tórát és a parancsolatokat, s ezek által szüntessük meg a száműzetés okát, hiszen „bűneink miatt száműzettünk országunkból”. Mindezek hatására, a kiváltó ok megszűnését követően el­jön az azonnali megváltás.

Egy teljes közösség együttes elköteleződésének igen nagy ereje van, mint ahogy ezt egy sok embert vonzó hászid összekövetel alkalmával is látjuk, amikor az öröm a Tóra tanainak terjesztésében nyer kifejezést, mely felvidítja a szívet, világosságot ad a szemnek és a lehető legszebb módon töri át azokat a korlátokat, melyek akadályozzák a tóratanulást és a parancsolatok betartását.

Hászid összejöveteleket elsősorban a tisá beávhoz közeli, pozitív üzenetet hordozó napokon tartunk, például áv hó 15-én, és az azt követő két szombaton, melyből az utóbbi alkalmával áldjuk meg elul hónapot, mely a számadás hónapja az év végén.

Mivel ez összesen három alkalom, így kötelező érvényű precedenst teremtünk arra, hogy a Tórát és parancsolatait mindig örömmel és vidám szívvel kell megtartani.

Áldásomat küldöm, hogy az említett törekvéseinket siker koronázza, ezzel is siettetve és beteljesítve azt az ígéretet, mely szerint a mögöttünk álló napok hamarosan boldog és vidám ünnepnapokká, a szeretet, az igazságosság, a béke és a zsidók közötti harmónia időszakává válnak.

„És tudni fogják, hogy Te, akinek a neve Örökkévaló, egyetlen vagy, a legszentebb az egész földön”.

Jöjjön el a valódi és teljes megváltás igaz messiásunk által!

 

Megjelent: Egység Magazin 29. évfolyam 120. szám – 2019. július 1.