A szombatra eső ünnepek és újholdak mellett van négy olyan szombat az évben, amelyeken szintén valamilyen speciális tórai szakasz a máftir, és két tekercsből olvasnak. Ezek egyike a sábát skálim – a sékelek szombatja. Ádár hónap újholdját megelőző szombat, melyen a Ki tiszá hetiszakaszból a fél sékelre vonatkozó részt olvassák fel. Ezzel emlékeztették a Szentély idejében a zsidó népet arra, hogy kötelesek fél sékelt fizetni a Szentélynek. Ebből finanszírozták a közösségi áldozatokat. A fél sékelt niszán hónap újholdjáig lehetett befizetni.

A Talmud Megilá traktátusában olvashatjuk, hogy azt mondta Rés Lákis: „Ádár hónap elsején hirdetik ki a sékeleket”. A fél sékel eredendően népszámlálásra szolgált, és mindenkinek pontosan ugyanannyit kellett adnia gazdagnak és szegénynek egyaránt, nehogy valaki különbnek érezhesse magát a másiknál, vagy azt gondolhassa, hogy neki nagyobb része van az áldozatokban. További tanulság ebből a részből, hogy nem szabad a zsidókat számokkal megszámolnunk, inkább az általuk adott tárgyakat számláljuk meg.

A fél sékel a népszámlálás egy módja mellett egyfajta adó is volt, és az így befolyt összegből fedezték a közösségi áldozatok költségeit. Ennek emlékére az ádár hónap újholdját megelőző szombaton (szökőévben, mint a mostani is, a második ádár hónap újholdját megelőző szombaton) felolvassák Mózes második könyvének erre vonatkozó részét.

A fél sékel micvája purim micvája is egyben, így köthető ádár hónap ros chodeséhez. Az ádár hó 14-re eső purim napján négy micvát kell teljesítenünk, és ezek közül az egyik a „fél sékel” adományozásának parancsolata.

 

 

Megjelent: Gut Sábesz 24. évfolyam 25. szám – 2022. február 24.