Hatodik hét: jeszod – kötődés

A kötődés a legfontosabb érzelmi kapcsolat. Míg az első öt tulajdonság, illetve érzelem (szeretet, szigorúság, együttérzés, kitartás és alázat) interaktív és a szerető és a szeretett személy kettősségét jeleníti meg, a hangsúly mégis az egyén érzésein van, nem feltétlenül a kölcsönösségen.

A kötődés azonban ettől eltér, a két személy teljes fúzióját jelenti. Kötődés nélkül egyetlen érzelmet sem lehet igazán tudatosítani, vagy megélni. A kötődés kapcsolódást jelent, ami nemcsak a másik iránt érzelmet jelenti, hanem az illetőhöz való hozzákapcsoltságot is. Nemcsak felületes kötelességvállalás, hanem teljes odaadás. A kötődés csatornát teremt aközött, aki ad és aközött, aki kap. A kötődés örök létező, mely örökké tartó egységet hoz létre, mely az általa állandóan termelt gyümölcsöknek köszönhetően folyamatosan él. A kötődés az élet alapja, az emberi lélek érzelmi gerincoszlopa. Ahhoz, hogy az ember virágozzon és fizikai, szellemi, spirituális, érzelmi, stb. értelemben is növekedhessen, kötődésre, kapcsolatokra van szüksége. Olyan kötődésre, mely az anya és gyermeke, a férj és a feleség, testvérek, vagy közeli barátok között lehetséges csupán. A kötődés egyben igazolás is, az embert a valahova való tartozás érzetével tölti el, az „igen, én is számítok”, valamint az „én is jelentős és fontos vagyok” érzésével. Ezáltal teremti meg a bizalom alapjait, az önbizalomét ugyanúgy, mint a másokba vetett bizalomét. Magabiztosságot is ad. Kötődés és érzelmi táplálás nélkül nem válhatunk önmagunkká és nem valósíthatjuk meg saját magunkat.

A kötődés konstruktív, építő jellegű kötelékbe vonja a korábbi öt minőséget, megadva azoknak az alapját. Fontos hangsúlyozni, hogy bár minden egyes emberi érzés valójában önálló érzelem, ugyanannak az építménynek a különböző emeletei, melyek közül mindegyikre külön-külön is szükség van ahhoz, hogy az ember érzelmi életének teljességét adják, mégis a kötődés az, mely az összeset egy közös kötelékbe irányítja és fogja össze. Ez a közös kötelék adja annak a szerkezetnek az alapját, melyen az emberi érzelmek nyugszanak. A kötödésnek az ember nemcsak részben adja oda magát, hanem teljes egészében, mivel ez nem csupán egyetlen érzelem, hanem az érzelmek összessége. A jeszod tehát kiteljesíti az első hat érzelem spektrumát.

A jeszod alapja különbözik minden más alaptól. Nemcsak a struktúrák magasabb szintjei mögött rejtőzik, de egyben irányítja és egybe is fogja azokat. Érzelmeink folyóágya ugyanis nem maradhat különálló érzelem, hanem magában kell foglalnia, egyben át is kell járnia minden egyes érzelmet. Csak akkor lehet a kötődés építő jellegű és örökké tartó, ha ez megtörténik.

36. nap (5 hét és 1 nap): a kötődés kedvessége (cheszed sebejeszod)

A kötődés középpontja a szeretet. Szeretet nélkül nem jöhet létre kötődés. A szeretet megbízható alapot biztosít, mely lehetővé teszi a további építkezést. Ha valaki úgy érzi, hogy számára nehézséget okoz a kötődés kialakítása, akkor érdemes végiggondolni, hogy mennyire szereti azt az illetőt (vagy azt a tárgyat), akivel (amivel) kötődést szeretne kialakítani. Nem arról van-e esetleg szó, hogy úgy vágyik a kötődésre, hogy nem teremtette meg előtte a szeretető hozzáállást? Vajon szeretetteljesen fejeződik-e ki a kötődésem?

ÓMERSZÁMLÁLÁS

Az áldás szövege:

בָּרוּךְ אַתָּה ה’ אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָנוּ על ספירת העמר.

Báruch Átá Ádonáj Elohénu melech háolám, áser kidsánu bemic­votáv, vecivánu ál szfirát háomer.

Áldott vagy Te, örökkévaló Istenünk, a Világ Királya,

aki megszentelt minket parancsolataival és elrendelte az ómer számlálását.

Az áldás után a nap számát mondjuk:

Hájom sisá veslosim jom sehem chámisá sávuot vejom echád báomer. – Ma van az ómerszámlálás harminchatodik napja, ami öt hét és egy nap.

Majd egy lezáró könyörgés következik:

הרחמן הוא יחזיר לנו עבודת בית המקדש למקומה במהרה בימינו אמן סלה.

Háráchámán hu jáchzir lánu ávodát bét hámikdás bimherá vejáménu ámen szelá.

A Kegyelmes állítsa vissza a szentélyszolgálatot minél hamarabb, még napjainkban, ámen, szelá.