Az izraeli termékenységi ráta továbbra is növekszik, és jelenleg az első helyen áll az OECD országok között. Új fejlemény, hogy az izraeli zsidó családokban már több gyermek születik, mint az arab családokban.

Az Izraeli Központi Statisztikai Hivatal kimutatása szerint 2016-ban összesen 181 405 gyermek született, ami 1980 óta 92%-os növekedést jelent. A csecsemők között 73.9% volt a zsidók és 23.2% volt az arabok aránya, és 2.9%-ot tettek ki az egyéb népcsoportba (drúz, cserkesz, orosz, stb.) tartozó gyermekek. Növekedés csak a zsidók között mutatható ki, minden más népcsoportban csökkenést mértek, melynek fő okai között van a kisebbségi közösségekhez tartozó nők egyre nagyobb részvétele a felsőoktatásban, valamint az életszínvonal emelkedése.

Az egy nőre jutó szülések száma Izraelben 3.11 volt. A 35 fejlett országot összefogó OECD-ben ez a szám 1.7, az Egyesült Államokban pedig 1.8, mely értékek alacsonyabbak a népességszám fenntartásához szükséges 2.1-nél. Magyarországon a születésszám még alacsonyabb, mindössze 1.39.

A legtöbb fejlett, ipari országhoz hasonlóan a múlt század közepétől az ezredfordulóig folyamatosan csökkent a születésszám Izraelben is: a hetvenes években még átlagosan 4 szülés jutott egy nőre, 2005-ben viszont már csak 2.8. A trend 2006-ban fordult meg, és az izraeli zsidók között mért születésszám időközben megelőzte Szaúd-Arábiát, ahol az 1979-ben mért 7.3-as érték mára 2.7-re csökkent.

A legnagyobb változást az jelenti, hogy a zsidó családok gyermekvállalási kedve (3.16) megelőzte az arabokét (3.11), amire eddig nem volt példa. Ha vallások szerint vizsgáljuk a számokat, a muszlimok még mindig vezetnek (3.29), de náluk folyamatos a csökkenés, ami abból is látható, hogy 1980-ban még átlagosan 6 gyermek született ebben a közösségben.

A legnagyobb csökkenést az izraeli drúzoknál mérték, ahol 1980 és 2016 között 6.1-ről 2.15-re csökkent az egy nőre eső átlagos születésszám.

A zsidó állam teljes népessége megközelítette a 9 milliót, és az előrejelzések szerint a lélekszám 2065-re 20 millióra növekszik. Jelenleg mintegy 6.5 millió zsidó lakosa van Izraelnek.

zsido.com

Forrás: Arutz7