Magyar szakértőt hívtak a New York-i Yeshiva University konferenciájára

Az Egyesült Államokbeli Ye­shi­va University zsidó tudományok tanszéke, a Bernard Revel School of Jewish Studies idén ünnepli fennállásának 80. évét. Ebből az alkalomból előadásso­ro­zatot indítottak, melynek egyik állomásaként a 20. századi talmudhamisításról tudhattak meg többet a hallgatók.

Az előadás megtartására Oberlander Báruch rabbit kérték fel: „Szívesen adtam elő, ezt a témát éveken át kutattam és a doktorimat is ebből írtam.” A meghívás azért is különleges, mert a modern ortodox irányzathoz tartozó egyetemen nem gyakran tartanak lubavicsi rabbik előadást. „Szerintem ez egy jó találkozási pont volt a modern ortodoxia és a Chábád között.” – mondta Oberlander rabbi. Az előadás központi témája egy modernkori hamisítás volt, melynek Oberlander rabbi – a tanszék egyik legmeghatáro­zóbb professzorának, Shnayer Lei­mannak a szavai szerint – „vi­tathatlanul a legnagyobb szak­értője a világon.”

1907-ben egy Slomó Jehuda Algázi-Friedländer (ál)nevű, magát törökországi zsidónak mondó férfi azt állította: megta­lál­ta a Jeruzsálemi Talmud hosszú ideje elveszettnek hitt trak­tá­tusait. Rabbinikus körökben ha­talmas port kavart a felfedezés, ám hamarosan többen is meg­kérdőjelezték az anyag eredetiségét.

Friedländer hamisítványa

Oberlander rabbi felsorakoztat­ta mindazokat a bizonyítékokat, melyek alapján 1913-ra bebizo­nyo­sodott, hogy Fried­län­der hami­sít­ványt hozott nyilvánosságra.

A bizonyítékok kö­zött Talmudi elemzések mellett olyan tudományos tények is szerepeltek, mint az, hogy a dokumentum papírját mesterségesen öregítették. Időközben az is kiderült: Friedländer Fehéroroszországból

származott és hamisí­tá­sához ügye­sen kihasználta a közép-kelet európai zsidóság meg­osztottságát, valamint azt a ha­nyagságot, amivel a korszakban adták-vették az értékes zsidó iratokat.

Arról, hogy miért kezdett ha­­misításba Friedländer, megoszlanak a vélemények, de Ober­lander rabbi szerint leginkább egyfajta művészi vágy hajtotta: „Ahogy egy festőnek muszáj festenie, úgy a hamisító­nak muszáj hamisítania – Friedländer így tudta legjobban kifejezni magát…”

 

The Forged Yerushalmi and its Hungarian Milieu

In a lecture on the history of “The Forged Yerushalmi,” Boruch Oberlander told a fascinating story about history and personalities involved when the supposed…