A püspök elmondta, hogy eddig gondosan megőrizték az egykori zsinagógát és mikvét, mert nagy tisztelettel viseltetnek a zsidó hagyományok iránt.

Két brooklyni ingatlankereskedő, Judy Friedman és Chaya Zarchi felkérést kapott, hogy találjanak vevőt egy ingatlanra, mely a nagy részben lubavicsi haszidok által lakott Crown Heights városrészben áll. Amikor felmérték a háromemeletes épületet, megdöbbenve vették észre, hogy egy épen marad zsinagógát és egy mikvét (rituális fürdőt) is magában rejt a New Gethsemane baptista egyház tulajdonban álló ingatlan.

A zsinagógában talált feliratokból kiderült, hogy 1920 és 1968 között az Ahavath Reyim közösségnek adott otthont, majd eladták a baptistáknak. A hatvanas és hetvenes években – a Chábád közösség tagjain kívül – szinte minden zsidó elhagyta Crown Heightsot és Borough Parkba, Midwoodba, illetve Williamsburgba költöztek. Helyüket elsősorban afroamerikai lakosok vették át. Az elnéptelenedett zsinagógákat általában eladták. A New York-i zsidó közösségek többször költöztek új városnegyedekbe az elmúlt évszázadban. Egyes felmérések szerint akár több száz egykori zsinagóga is lehet a városban, melyek nagy részét más egyházak vásárolták meg.

McCants püspök, a New Gethsemane gyülekezet vezetője elmondta, hogy a lehető leggondosabban óvták az egykori zsinagóga és mikve állagát, mert nagy tisztelettel viseltetnek a zsidó hagyományok iránt.

A jó állapotban maradt mikve mellett érintetlen a nőknek helyet adó karzat és egy nagyméretű márványtábla, melyre a zsinagógát fenntartó adományozók nevét vésték aranyozott betűkkel. Az épület homlokzatáról, üvegablakairól és mennyezetéről sem távolították el a Dávid-csillagos díszítéseket.

“Szinte csodaszámba megy egy érintetlenül maradt zsinagógára lelni fél évszázad elteltével.” – mondta Zarchi, aki várja a potenciális vásárlók jelentkezését. Az irányár 975 000 dollár (255 millió Ft).

Forrás: Collive