Vasárnap, Pészách utolsó napján az elhunyt családtagokért kellene mázkir imát mondani. Mivel sajnos nagyon sokan nem fognak tudni elmenni a zsinagógába, ezért az, akinek elhunytjáról kell megemlékeznie, napközben, dél körül, amikor sor kerülne rá, mondja el magában a mázkirt.

A Mázkir szövege található a Sámuel imája – Zsidó imakönyvben 349. oldalon és a Zsidó naptár 5781 166–168. oldalon.

Vasárnap este, az ünnep kimenetele után, 21.30 órakor online közösségi mázkir imát tart Oberlander Báruch rabbi, melyet a zsido.com és Budapesti Talmud Egylet facebook oldalán, valamint zoom-on követhetnek.

(A neveket ma este 18.00 óráig tudjátok elküldeni az oberlander@zsido.com email címre.)

A Zoom cime: viva.tfilin.hu