Az új kormánykoalíciónak három vallásos párt is tagja lett: a nemzeti cionista Hábáit Hájehudi, az askenáz ortodox zsidóságot képviselő Jáhádut Hátorá és a szfaradi vallásos-hagyományos Sász.

Izraelben nem újdonság a vallásos pártok, képviselők, miniszterek és más közéleti személyiségek jelenléte a politikában. Az egyik legismertebb ortodox politikus a budapesti születésű Slomó Lőrincz (1918-2009) volt. 1951 és 1984 között harminchárom éven át folyamatosan az Agudat Jiszráel párt képviselője volt a Kneszetben, évekig ő töltötte be a nagyon fontos pénzügyi bizottság elnökének tisztét. Politikai karrierje után még tizenöt évig, 1987-tól 2003-ig az Izraeli Nemzeti Bank felügyelőbizottságának elnöki tisztét látta el, az aláírása megjelent a bankjegyeken.

A jelenlegi kormányba a Hábáit Hájehudi párt három minisztert delegál. A párt vezetője a mindössze negyvenhárom éves Naftali Bennett oktatási miniszter lett. Első intézkedései egyikeként a „Párhuzamos idő” című előadást levette arról a listáról, melyen a középiskolásoknak ajánlott kulturális események szerepelnek. A haifai arab El-Midan színház által előadott színdarabot az izraeli arab Walid Daka írta. A szerző mintegy harminc éve izraeli börtönben él, mert 1984-ben részt vett a Mose Tamam nevű katona elrablásában és meggyilkolásában. „Az izraeli adófizetők nem fognak olyan színdarabot támogatni, melyben egy katona gyilkosa hősnek van beállítva” – mondta Bennett.

izrael-kormany-HU

A mezőgazdasági miniszter Uri Ariel lett, aki egy vallásos kibucban nőtt fel, és fontos szerepet játszott a Jehudában és Somronban levő izraeli települések fejlesztésében. Ájelet Sákéd az igazságügy miniszteri feladatot kapta. Ő a Hábáit Hajehudi nemzeti érzelmű, de nem feltétlenül vallásos szavazóit képviseli.

A Jáhádut Hátorá párt, hagyományosan csak miniszterhelyetteseket delegál, akik nem kormánytagok. Jákov Litzman, aki már több mint tizenöt éve Kneszet képviselő, egészségügyi miniszterhelyettes lett.  A hatvanhat éves politikus, aki öt gyerek apja, egy németországi menekülttáborban született, majd Brooklynban nevelkedett és tizenhét éves korában érkezett Izraelbe. A Guri rebbe, Jaákov Árje Alter, bizalmasaként került a politikai életbe. Litzman korábban is volt már egészségügyi miniszterhelyettes. Ebben a funkciójában egyrészt a közegészségügy kiszélesítését kezdeményezte, például az ingyenes gyermek fogorvosi hálózat létrehozásával. Másrészt a halakha szerepét erősítette az egészségügyben. Egy 2008-as törvény szerint az orvosok egy ember halálát az agyi halál esetén állapítják meg, ellentétben a halakhával mely a halált a szívműködés megszűntétől határozza meg. Litzman, az általa kiadott körlevélben megállapítja, hogy amennyiben a család a halakha szerint szeretne eljárni, akkor az orvosok kötelesek a kezelést folytatni az agyi halál után is. 2010-ben fontos szerepe volt abban is, hogy az a törvény, mely a petesejt adományozást szabályozza, nem váltotta ki a haredi körök ellenállását, bizonyítván, hogy nem csak a saját, szűkebb közösségének az érdekeit tartja szem előtt.

A hatvanéves, tizenkét gyerekes Meir Pórus 1996-ban gyakorlatilag az apját váltotta fel a Kneszetben, ahol Menachem Pórus 37 évig volt a Jáhádut Hátorá képviselője. Meir Pórus az Oktatási Minisztériumban lett miniszterhelyettes. Legfőbb tevékenysége a harédi iskolák finanszírozásának rendezése lesz. Izraelben az állami iskolák mellett léteznek ún. „elismert de nem hivatalos” és ún. „felmentett” oktatási intézmények, általában magániskolák, melyek saját tanterv szerint tanítanak. A legtöbb harédi iskola ebben a rendszerben működik. A bökkenő csak az, hogy az ilyen iskolákat az állam nem finanszírozza 100 százalékosan, mondván, hogy nem feladata egy magániskola fenntartása közpénzen. 2007-ben egy, Sasz párti képviselő által kezdeményezett törvény javított a harédi és általában a magániskolák helyzetén, ám a legutóbbi kormány ezt a változást fokozatosan megszüntette. A koalíciós egyezményben szerepel a helyzet rendezése.

A Jáhádut Hátorá párt kapta a Kneszet pénzügyi bizottságának elnöki posztját is, melyet a veterán képviselő, Mose Gáfni tölt be. Ezt a pozíciót hagyományosan a Jáhádut Hátorá párt kapja, az elnök széles hatásköre komoly befolyást biztosít a párt és általában a harédi közösség érdekeinek érvényesítésére.

A szfaradi vallásos Sasz párt vezetője, Árje Deri, a munkaügyi miniszteri tárcát vezetheti. Ez a minisztérium adja ki azokat az engedélyeket, amelyek alapján szombaton is lehet dolgozókat foglalkoztatni. Árje Deri elhatározta, hogy nyilvánosságra hozza azoknak a vállalkozásoknak a nevét, melyek ilyen engedélyt kaptak. Dávid Azulai, a párt egy másik képviselője, vallásügyi miniszter lett, és a párt további két miniszterhelyettest delegálhat a Pénzügy-, illetve a Szociális Minisztériumba.

 

 

Dan Diamant