„Közös gondolkodás a jövőnkről” címmel szerveztek kétnapos konferenciát az ember és környezete kulturális és morális egységéről a Tihanyi Bencés Apátságban. A tanácskozáson részt vett Köves Slomó, az EMIH vezető rabbija is.

A konferencia a történelmi egy­há­­zak képviselőinek köszöntő be­szé­dei­vel kezdődött. A zsidó egy­házak képviseletében Köves Slomó rab­bi köszöntötte a résztvevőket. Be­szédében azt hangsúlyozta, hogy bár a val­lásokat általában a múlttal hoz­zák összefüggésbe, a kon­ferencia központi eleme a jö­­vőről való gondolkodás. Mint mond­ta, ha valaki vé­letlenek ered­ményeként tekint a világra, an­nak felesleges törnie ma­gát, hogy megvédje és óvja a kör­nye­ze­tét az olyan dolgoktól, mint a felmelegedés, eljegesedés, túlné­pe­sedés, kihalás, stb. Ha nem cél­lal teremtetett a világ, akkor csu­pán „esztétikai” kérdés annak

fenntartása, nem mo­rális kötelezettség. Előbbi eset­ben egy megállíthatatlan fo­lya­mat elszenvedői va­gyunk, utóbbi esetben azonban van okunk reménykedni a dol­gok jobb­ra fordulásában. Az alap­ér­ték­­nek te­kintett emberi méltóság is csak úgy értelmezhető, ha figyelembe vesszük, hogy mind egyformán Isten képmására let­tünk teremtve. Az isteni képmásnak reménységgel és hittel kell tevékenykednie ebben a teremtett világban a jobb jövőért.

A konferencián a zsidó közös­sé­gek részéről Heisler András, a Ma­zsihisz elnöke, Róna Tamás neológ rabbi, valamint Szalai Kálmán, az EMIH munkatársa vettek részt.